Používame súbory cookie, aby sme mohli naše webové stránky lepšie prispôsobiť Vašim potrebám. Používaním našich webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na Vašom počítači, tablete alebo smartfóne. Viac informácií tu.
Schließen
Reklama/Marketing

Reklama/Marketing

Údaje našich zákazníkov spracúvame na účely priameho marketingu v súlade so zákonnými ustanoveniami. V priebehu tohto postupu konkrétne zabezpečujeme, aby naše služby boli čo najviac prispôsobené vašim požiadavkám. Používame hodnoty pravdepodobnosti a snažíme sa, aby sme vám v ideálnom prípade predkladali len taký reklamný obsah, aký vás zaujíma.

Kedykoľvek môžete vzniesť námietku proti používaniu vašich údajov na účely priameho marketingu formou krátkeho písomného oznámenia zaslaného na adresu servis@tchibo.sk alebo odvolať svoj súhlas bez akýchkoľvek nákladov, okrem nákladov na prenos v súlade so základnými stanovenými tarifami.

Ak sa chcete odhlásiť od odberu bulletinu, na konci bulletinu nájdete príslušné prepojenie. Zaregistrovaní používatelia môžu alternatívne zrušiť svoju registráciu na odber bulletinu v časti „Moje konto“ na adrese www.tchibo.sk.

Pokiaľ vznesiete námietku, vaša uvedená kontaktná adresa bude zablokovaná z hľadiska nadväzujúcich procesov súvisiacich s reklamou. Upozorňujeme, že vo výnimočných prípadoch je možné zasielanie reklamných materiálov aj po vznesení námietky. Dôvody sú technickej povahy a neznamená to, že sa vašou námietkou nezaoberáme.

Právny základ pre toto spracúvanie predstavuje paragraf 62, odsek 3 zákona č. 351/2011 Z.z., o elektronických konunikáciách a článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Je v našom záujme, aby sme posielali reklamu v súlade s požiadavkami, a tento záujem sa považuje za oprávnený v zmysle vyššie uvedeného nariadenia.

Vaše údaje poskytujeme našim obchodným partnerom:
  • na účely zasielania reklamných materiálov,
  • len v tom prípade, že partner súhlasil s dodržiavaním našich noriem ochrany údajov.
Kedykoľvek máte právo na bezplatný prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu a podľa okolností na výmaz, ako aj právo vzniesť námietku proti spracúvaniu vašich údajov z našej strany.
Pokiaľ s nami uzavriete zmluvu, budeme k vám pristupovať ako k bežnému zákazníkovi. V takom prípade spracúvame vaše poštové kontaktné údaje bez vášho konkrétneho súhlasu s cieľom informovať vás týmto spôsobom o našich ponukách a službách.

Ako zákazník (zákazníčka) spoločnosti Tchibo Slovensko budete poštou dostávať katalógy, letáky, darčekové poukazy a podobné reklamné materiály.

Kedykoľvek môžete vzniesť námietku proti spracúvaniu vašej poštovej adresy na účely priameho marketingu, a to tak, že sa obrátite na servis@tchibo.sk, bez akýchkoľvek nákladov, okrem nákladov na prenos v súlade so základnými stanovenými tarifami.
Ako zákazník (zákazníčka) spoločnosti Tchibo Slovensko budete od nás dostávať e-mailom pravidelné žiadosti o hodnotenie výrobkov. Tento e-mail od nás dostanete bez ohľadu na to, či ste sa prihlásili na odber bulletinu, alebo nie. V rámci tohto postupu striktne dodržiavame právne predpisy. V takomto prípade používame vašu e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli v priebehu nákupu, s cieľom propagovať naše vlastné výrobky, ktoré ste si kúpili na základe zadania príslušnej objednávky.

Bude spolu s hodnotením a/alebo pripomienkou prenesená do spoločnosti Tchibo Slovensko a tam ju budeme uchovávať. Spoločnosť Tchibo Slovensko môže využiť vašu e-mailovú adresu na účely priradenia zaslaného hodnotenia a môže vás na nej kontaktovať na účely overenia alebo reakcie na sťažnosti na službu.

Hodnotenie výrobku sa zvyčajne zverejňuje spolu s krstným menom a prvým písmenom priezviska hodnotiacej osoby. Pokiaľ si to neželáte, označte krížikom políčko „Anonymne“. V takom prípade sa nezobrazí žiadne meno.

Postúpením hodnotenia a/alebo pripomienky udeľujete spoločnosti Tchibo Slovensko nevýhradné, bezlicenčné, trvalé a neodvolateľné právo používať, kopírovať, meniť, uverejňovať, rozmnožovať a sprístupňovať hodnotenie a/alebo pripomienku (čiastočne alebo úplne) tretím stranám, a to on-line i off-line (napríklad v tlačovinách alebo katalógoch), ako aj zahrnúť hodnotenia alebo pripomienky do iných pracovných foriem (médiá, technológie atď.). Znamená to napríklad, že spoločnosť Tchibo Slovensko môže uverejniť pripomienku a spracovať hodnotenie a/alebo pripomienku na komerčné účely (napríklad v rámci svojej reklamy alebo na marketingové účely). Okrem toho sa hodnotenia výrobkov analyzujú a posudzujú.

K spracúvaniu vašej e-mailovej adresy dochádza dovtedy, kým nebude doručená námietka.

Kedykoľvek môžete vzniesť námietku proti spracúvaniu vašej e-mailovej adresy na účely priameho marketingu, a to tak, že sa obrátite na servis@tchibo.sk, bez akýchkoľvek nákladov, okrem nákladov na prenos v súlade so základnými stanovenými tarifami. Na konci e-mailu je tiež uvedené príslušné prepojenie na zrušenie registrácie.
Bulletin Tchibo Slovensko vám umožní dostávať pravidelné e-mailové informácie o našich meniacich sa témach, cestovaní, ponukách, službách našich spolupracovníkov v rámci partnerských kampaní spoločnosti Tchibo Slovensko, aukciách spoločnosti Tchibo Slovensko atď. Oblasti, ktoré vás v bulletine zaujímajú, môžete určiť sami tak, že uvediete svoje preferencie.

S cieľom zabezpečiť, aby sa pri zadávaní e-mailovej adresy nevyskytla žiadna chyba, používame zdvojený postup prihlásenia. Keď zadáte svoju e-mailovú adresu do registračného poľa, pošleme vám prepojenie na potvrdenie. Vaša e-mailová adresa bude zaradená do nášho zoznamu e-mailových adries až po tom, ako kliknete na prepojenie na potvrdenie. Súhlas, ktorý ste takýmto spôsobom poskytli, môžete kedykoľvek odvolať v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR s účinnosťou do budúcnosti.

Ak sa chcete odhlásiť z odberu bulletinu, na konci bulletinu nájdete príslušné prepojenie. Zaregistrovaní používatelia môžu alternatívne zrušiť svoju registráciu na odber bulletinu v časti „Moje konto“ na adrese www.tchibo.sk.

Text súhlasu (bulletin) (príklad)

Áno, mám záujem o bezplatné zasielanie bulletinu spoločnosti Tchibo Slovensko, ktorý ma bude e-mailom informovať o aktuálnych ponukách spoločnosti Tchibo Slovensko. Pozrieť ukážku bulletinu tu. Prečítal(a) som si Zásady ochrany súkromia.

Prostredníctvom individuálnych funkcií v rámci bulletinu môžeme štandardizovaným automatizovaným spôsobom sledovať, aký obsah bulletinu zvlášť zaujíma našich zákazníkov. Výsledky tejto analýzy v pseudonymizovanej forme používame výlučne na účely zlepšenia našich služieb a ich prispôsobenia týmto požiadavkám. Nedochádza k žiadnemu ukladaniu výsledkov v súvislosti s konkrétnou osobou. Kedykoľvek môžete vzniesť námietku proti analýze vašich údajov v pseudonymizovanej forme s cieľom zlepšiť naše služby, a to tak, že budete kontaktovať servis@tchibo.sk.

K spracúvaniu vašej e-mailovej adresy dochádza v období 5 rokov od registrácie alebo 5 rokov od posledného použitia akéhokoľvek hypertextového odkazu doručeného v bulletine.

Pokiaľ nám dobrovoľne poskytnete dátum narodenia budeme tento údaj spracúvať na účel zasielania narodeninových blahoželaní, darčekov k narodeninám a na analýzu veku našich zákazníkov s cieľom prispôsobiť obsah reklamy. Dobrovoľným poskytnutím dátumu narodenia nám udeľujete súhlas so spracovaním tohto údaja na vyššie uvedené účely. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať adrese TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava alebo e-mailom na adrese servis@tchibo.sk, čím nie je dotknutá zákonnosť spracúvania dátumu narodenia do času odvolania súhlasu.

Doba spracúvania dátumu narodenia pri odbere newslettera je 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu so spracúvaním alebo 5 rokov od posledného použitia akéhokoľvek hypertextového odkazu doručeného v newsletteri.
Zákazníci spoločnosti Tchibo Slovensko využívajú rôzne darčekové poukazy a zľavové ponuky. Ak ste súhlasili s marketingovým použitím vašich údajov, budeme vás informovať o kampaniach s darčekovými poukazmi v bulletine alebo poštou.

Pokiaľ ste nesúhlasili s marketingovým použitím, informácie o kampaniach získate prostredníctvom reklamy v novinách alebo v našich predajniach.

Vaše údaje spracúvame v rámci uplatnenia darčekových poukazov. Pokiaľ uplatníte kódy osobných darčekových poukazov alebo kódy darčekových poukazov na svojom zákazníckom konte v internetovom obchode, údaje budú skombinované s vašimi osobnými údajmi.

Upozornenie: Kód osobného darčekového poukazu nesmie byť uverejnený ani použitý iným spôsobom na komerčné účely.

K spracúvaniu vašej e-mailovej adresy dochádza do okamihu doručenia oznámenia týkajúceho sa odvolania vášho súhlasu. K spracúvaniu vašej poštovej adresy dochádza dovtedy, kým nebude vznesená námietka.

Kedykoľvek môžete vzniesť námietku proti spracúvaniu vašich údajov na účely priameho marketingu alebo odvolať svoj súhlas, a to tak, že sa obrátite na servis@tchibo.sk, bez akýchkoľvek nákladov, okrem nákladov na prenos v súlade so základnými stanovenými tarifami.
Ak ste napríklad umiestnili výrobok do nákupného košíka, potom opustili webovú lokalitu Tchibo Slovensko bez zatvorenia prehliadača a následne sa na naše stránky vrátite, trvalý súbor cookie zaručí, že výrobok zostane v nákupnom košíku. Viac informácií o súboroch cookie nájdete tu.

Pokiaľ sa prihlásite a máte objednaný odber nášho bulletinu, dostanete e-mail s pripomenutím nákupného košíka. Ak sa chcete odhlásiť z odberu bulletinu, na konci bulletinu nájdete príslušné prepojenie. Zaregistrovaní používatelia môžu alternatívne zrušiť svoju registráciu na odber bulletinu v časti „Moje konto“ na adrese www.tchibo.sk.

K spracúvaniu vašej e-mailovej adresy dochádza do okamihu doručenia oznámenia týkajúceho sa odvolania vášho súhlasu.