Reklama/Marketing

Údaje našich zákazníkov spracúvame na účely priameho marketingu v súlade so zákonnými ustanoveniami. V priebehu tohto postupu konkrétne zabezpečujeme, aby naše služby boli čo najviac prispôsobené vašim požiadavkám. Používame hodnoty pravdepodobnosti a snažíme sa, aby sme vám v ideálnom prípade predkladali len taký reklamný obsah, aký vás zaujíma.

Kedykoľvek môžete vzniesť námietku proti používaniu vašich údajov na účely priameho marketingu formou krátkeho písomného oznámenia zaslaného na adresu servis@tchibo.sk alebo odvolať svoj súhlas bez akýchkoľvek nákladov, okrem nákladov na prenos v súlade so základnými stanovenými tarifami.

Ak sa chcete odhlásiť od odberu bulletinu, na konci bulletinu nájdete príslušné prepojenie. Zaregistrovaní používatelia môžu alternatívne zrušiť svoju registráciu na odber bulletinu v časti „Moje konto“ na adrese www.tchibo.sk.

Pokiaľ vznesiete námietku, vaša uvedená kontaktná adresa bude zablokovaná z hľadiska nadväzujúcich procesov súvisiacich s reklamou. Upozorňujeme, že vo výnimočných prípadoch je možné zasielanie reklamných materiálov aj po vznesení námietky. Dôvody sú technickej povahy a neznamená to, že sa vašou námietkou nezaoberáme.

Právny základ pre toto spracúvanie predstavuje paragraf 62, odsek 3 zákona č. 351/2011 Z.z., o elektronických konunikáciách a článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Je v našom záujme, aby sme posielali reklamu v súlade s požiadavkami, a tento záujem sa považuje za oprávnený v zmysle vyššie uvedeného nariadenia.

Vaše údaje poskytujeme našim obchodným partnerom:
  • na účely zasielania reklamných materiálov,
  • len v tom prípade, že partner súhlasil s dodržiavaním našich noriem ochrany údajov.
Kedykoľvek máte právo na bezplatný prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu a podľa okolností na výmaz, ako aj právo vzniesť námietku proti spracúvaniu vašich údajov z našej strany.
Pokiaľ s nami uzavriete zmluvu, budeme k vám pristupovať ako k bežnému zákazníkovi. V takom prípade spracúvame vaše poštové kontaktné údaje bez vášho konkrétneho súhlasu s cieľom informovať vás týmto spôsobom o našich ponukách a službách. Spracovanie trvá do odvolania súhlasu, alternatívne 10 rokov od posledného nákupu.

Ako zákazník (zákazníčka) spoločnosti Tchibo Slovensko budete poštou dostávať katalógy, letáky, darčekové poukazy a podobné reklamné materiály.

Kedykoľvek môžete vzniesť námietku proti spracúvaniu vašej poštovej adresy na účely priameho marketingu, a to tak, že sa obrátite na servis@tchibo.sk, bez akýchkoľvek nákladov, okrem nákladov na prenos v súlade so základnými stanovenými tarifami.
Ako zákazník (zákazníčka) spoločnosti Tchibo Slovensko budete od nás dostávať e-mailom pravidelné žiadosti o hodnotenie výrobkov. Tento e-mail od nás dostanete bez ohľadu na to, či ste sa prihlásili na odber bulletinu, alebo nie. V rámci tohto postupu striktne dodržiavame právne predpisy. V takomto prípade používame vašu e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli v priebehu nákupu, s cieľom propagovať naše vlastné výrobky, ktoré ste si kúpili na základe zadania príslušnej objednávky.

Bude spolu s hodnotením a/alebo pripomienkou prenesená do spoločnosti Tchibo Slovensko a tam ju budeme uchovávať. Spoločnosť Tchibo Slovensko môže využiť vašu e-mailovú adresu na účely priradenia zaslaného hodnotenia a môže vás na nej kontaktovať na účely overenia alebo reakcie na sťažnosti na službu.

Hodnotenie výrobku sa zvyčajne zverejňuje spolu s krstným menom a prvým písmenom priezviska hodnotiacej osoby. Pokiaľ si to neželáte, označte krížikom políčko „Anonymne“. V takom prípade sa nezobrazí žiadne meno.

Postúpením hodnotenia a/alebo pripomienky udeľujete spoločnosti Tchibo Slovensko nevýhradné, bezlicenčné, trvalé a neodvolateľné právo používať, kopírovať, meniť, uverejňovať, rozmnožovať a sprístupňovať hodnotenie a/alebo pripomienku (čiastočne alebo úplne) tretím stranám, a to on-line i off-line (napríklad v tlačovinách alebo katalógoch), ako aj zahrnúť hodnotenia alebo pripomienky do iných pracovných foriem (médiá, technológie atď.). Znamená to napríklad, že spoločnosť Tchibo Slovensko môže uverejniť pripomienku a spracovať hodnotenie a/alebo pripomienku na komerčné účely (napríklad v rámci svojej reklamy alebo na marketingové účely). Okrem toho sa hodnotenia výrobkov analyzujú a posudzujú.

K spracúvaniu vašej e-mailovej adresy dochádza dovtedy, kým nebude doručená námietka.

Kedykoľvek môžete vzniesť námietku proti spracúvaniu vašej e-mailovej adresy na účely priameho marketingu, a to tak, že sa obrátite na servis@tchibo.sk, bez akýchkoľvek nákladov, okrem nákladov na prenos v súlade so základnými stanovenými tarifami. Na konci e-mailu je tiež uvedené príslušné prepojenie na zrušenie registrácie.

Prieskum spokojnosti prostredníctvom e-mailu

Ako zákazníkovi spoločnosti Tchibo Slovensko, spol. s r.o. Vám môže byť na e-mail zaslaný dotazník spokojnosti po tom, čo ste telefonicky alebo e-mailom kontaktovali zákaznícky servis. Tento e-mail dostanete len v prípade, že ste sa prihlásili k odberu newsletteru a súhlasili ste s tým, že Vaše údaje môžeme použiť na marketingové účely. Použijeme len e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii k odberu newsletteru. Vaša účasť v prieskume nám umožňuje ďalej zlepšovať naše služby. Za týmto účelom uchovávame výsledky osobného prieskumu po dobu 24 mesiacov.

Nasledujúci príklad ukazuje typický formát e-mailovej pozvánky na prieskum spokojnosti Tchibo:
Vážený zákazník / Vážená zákazníčka Tchibo, pred nedávnom ste sa telefonicky obrátil(a) na náš zákaznícky servis Tchibo - a pretože je pre nás aktívna výmena názorov veľmi dôležitá, radi by sme vedeli, ako spokojný/á ste bol(a) s našim zákazníckym servisom.
Budeme radi, keď si nájdete čas na zodpovedanie niekoľkých otázok a pomôžete nám tak náš servis pre Vás naďalej zlepšovať.
Výsledky ankety budeme ukladať po dobu 24 mesiacov. Ďalšie informácie k ochrane osobných údajov nájdete na stránkach https://www.tchibo.sk/ochrana-osobnych-udajov-s400030786.html. Ďakujeme za Vašu účasť!

Vaša e-mailová adresa bude využívaná v prieskume spokojnosti, kým sa neodhlásite z odberu newsletteru.
Prípadný nesúhlas so spracovaním Vašej e-mailovej adresy pre marketingové účely môžete poslať na servis@tchibo.sk . Pre odhlásenie odberu newsletteru môžete tiež využiť odkaz na konci e-mailu.

Prieskum spokojnosti prostredníctvom telefónneho hovoru

Ak ste telefonicky kontaktovali zákaznícky servis spoločnosti Tchibo a súhlasili ste s nahrávaním telefonického hovoru, máte možnosť zúčastniť sa prieskumu spokojnosti. Po skončení rozhovoru s pracovníkom zákazníckeho servisu jednoducho zostaňte na linke a odpovedzte na tri krátke otázky. Vaša účasť v prieskume nám umožňuje ďalej zlepšovať naše služby. Za týmto účelom uchovávame výsledky osobného prieskumu po dobu 24 mesiacov.

Účasť v prieskume môžete odmietnuť ukončením hovoru.

Kontrola kvality

Aby sme Vám mohli poskytovať kvalitné služby a zaistili správne fungovanie kritických podnikových procesov, prevádzame kontroly kvality našich zákazníckych centier. Ak ste neodmietli nahrávania hovoru, bude telefonická konverzácia zaznamenaná. Zvukový súbor ukladáme maximálne 30 dní.
Bulletin Tchibo Slovensko vám umožní dostávať pravidelné e-mailové informácie o našich meniacich sa témach, cestovaní, ponukách, službách našich spolupracovníkov v rámci partnerských kampaní spoločnosti Tchibo Slovensko, aukciách spoločnosti Tchibo Slovensko atď. Oblasti, ktoré vás v bulletine zaujímajú, môžete určiť sami tak, že uvediete svoje preferencie.

S cieľom zabezpečiť, aby sa pri zadávaní e-mailovej adresy nevyskytla žiadna chyba, používame zdvojený postup prihlásenia. Keď zadáte svoju e-mailovú adresu do registračného poľa, pošleme vám prepojenie na potvrdenie. Vaša e-mailová adresa bude zaradená do nášho zoznamu e-mailových adries až po tom, ako kliknete na prepojenie na potvrdenie. Súhlas, ktorý ste takýmto spôsobom poskytli, môžete kedykoľvek odvolať v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR s účinnosťou do budúcnosti.

Ak sa chcete odhlásiť z odberu bulletinu, na konci bulletinu nájdete príslušné prepojenie. Zaregistrovaní používatelia môžu alternatívne zrušiť svoju registráciu na odber bulletinu v časti „Moje konto“ na adrese www.tchibo.sk.

Text súhlasu (bulletin) (príklad)

Áno, mám záujem o bezplatné zasielanie bulletinu spoločnosti Tchibo Slovensko, ktorý ma bude e-mailom informovať o aktuálnych ponukách spoločnosti Tchibo Slovensko. Pozrieť ukážku bulletinu tu. Prečítal(a) som si Zásady ochrany súkromia.

Prostredníctvom individuálnych funkcií v rámci bulletinu môžeme štandardizovaným automatizovaným spôsobom sledovať, aký obsah bulletinu zvlášť zaujíma našich zákazníkov. Výsledky tejto analýzy v pseudonymizovanej forme používame výlučne na účely zlepšenia našich služieb a ich prispôsobenia týmto požiadavkám. Nedochádza k žiadnemu ukladaniu výsledkov v súvislosti s konkrétnou osobou. Kedykoľvek môžete vzniesť námietku proti analýze vašich údajov v pseudonymizovanej forme s cieľom zlepšiť naše služby, a to tak, že budete kontaktovať servis@tchibo.sk.

K spracúvaniu vašej e-mailovej adresy dochádza v období 5 rokov od registrácie alebo 5 rokov od posledného použitia akéhokoľvek hypertextového odkazu doručeného v bulletine.

Pokiaľ nám dobrovoľne poskytnete dátum narodenia budeme tento údaj spracúvať na účel zasielania narodeninových blahoželaní, darčekov k narodeninám a na analýzu veku našich zákazníkov s cieľom prispôsobiť obsah reklamy. Dobrovoľným poskytnutím dátumu narodenia nám udeľujete súhlas so spracovaním tohto údaja na vyššie uvedené účely. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať adrese TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava alebo e-mailom na adrese servis@tchibo.sk, čím nie je dotknutá zákonnosť spracúvania dátumu narodenia do času odvolania súhlasu.

Doba spracúvania dátumu narodenia pri odbere newslettera je 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu so spracúvaním alebo 5 rokov od posledného použitia akéhokoľvek hypertextového odkazu doručeného v newsletteri.
Zákazníci spoločnosti Tchibo Slovensko využívajú rôzne darčekové poukazy a zľavové ponuky. Ak ste súhlasili s marketingovým použitím vašich údajov, budeme vás informovať o kampaniach s darčekovými poukazmi v bulletine alebo poštou.

Pokiaľ ste nesúhlasili s marketingovým použitím, informácie o kampaniach získate prostredníctvom reklamy v novinách alebo v našich predajniach.

Vaše údaje spracúvame v rámci uplatnenia darčekových poukazov. Pokiaľ uplatníte kódy osobných darčekových poukazov alebo kódy darčekových poukazov na svojom zákazníckom konte v internetovom obchode, údaje budú skombinované s vašimi osobnými údajmi.

Upozornenie: Kód osobného darčekového poukazu nesmie byť uverejnený ani použitý iným spôsobom na komerčné účely.

K spracúvaniu vašej e-mailovej adresy dochádza do okamihu doručenia oznámenia týkajúceho sa odvolania vášho súhlasu. K spracúvaniu vašej poštovej adresy dochádza dovtedy, kým nebude vznesená námietka.

Kedykoľvek môžete vzniesť námietku proti spracúvaniu vašich údajov na účely priameho marketingu alebo odvolať svoj súhlas, a to tak, že sa obrátite na servis@tchibo.sk, bez akýchkoľvek nákladov, okrem nákladov na prenos v súlade so základnými stanovenými tarifami.
Ak ste napríklad umiestnili výrobok do nákupného košíka, potom opustili webovú lokalitu Tchibo Slovensko bez zatvorenia prehliadača a následne sa na naše stránky vrátite, trvalý súbor cookie zaručí, že výrobok zostane v nákupnom košíku. Viac informácií o súboroch cookie nájdete tu.

Pokiaľ sa prihlásite a máte objednaný odber nášho bulletinu, dostanete e-mail s pripomenutím nákupného košíka. Ak sa chcete odhlásiť z odberu bulletinu, na konci bulletinu nájdete príslušné prepojenie. Zaregistrovaní používatelia môžu alternatívne zrušiť svoju registráciu na odber bulletinu v časti „Moje konto“ na adrese www.tchibo.sk.

K spracúvaniu vašej e-mailovej adresy dochádza do okamihu doručenia oznámenia týkajúceho sa odvolania vášho súhlasu.