Používame súbory cookie, aby sme mohli naše webové stránky lepšie prispôsobiť Vašim potrebám. Používaním našich webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na Vašom počítači, tablete alebo smartfóne. Viac informácií tu.
Schließen
Externí zmluvní partneri, novinári, ďalšie príslušné skupiny osôb

Externí zmluvní partneri, novinári, ďalšie príslušné skupiny osôb

Riadenie poskytovateľov služieb/dodávateľov
Upozorňujeme, že v rámci spolupráce medzi vami a spoločnosťou Tchibo Slovensko spracúvame vaše údaje.

Údaje od vás vyžadujeme v záujme uzavretia, vykonávania alebo vypovedania zmluvného vzťahu. Ide napríklad o tieto údaje:
  • názov spoločnosti,
  • adresa,
  • kontaktná osoba a kontaktné údaje.
Právny základ pre toto spracúvanie predstavuje článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. Údaje nám poskytujete na základe zmluvného vzťahu medzi vami a spoločnosťou Tchibo Slovensko.

Údaje uchovávame s cieľom plniť zmluvu až do skončenia zákonom stanovených a prípadných zmluvných záväzkov. Po skončení tohto obdobia uchovávame informácie týkajúce sa zmluvného vzťahu, ktoré sú nutné podľa obchodných a daňových právnych predpisov a počas obdobia záväzne stanoveného právnymi predpismi. V tomto období (spravidla desať rokov od okamihu uzavretia zmluvy) budú údaje opätovne spracované len v prípade kontroly zo strany finančnej správy na účely finančného a daňového overenia a s cieľom vyjasniť prípadnú trestnú činnosť.

Databázy kontaktov
Upozorňujeme, že v rámci spolupráce medzi vami a spoločnosťou Tchibo Slovensko spracúvame vaše hlavné a kontaktné údaje, ako aj fakturačné a platobné údaje.

Právny základ pre toto spracúvanie predstavuje článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, t. j. údaje nám poskytujete na základe zmluvného vzťahu medzi vami a spoločnosťou Tchibo Slovensko, ako aj článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. V súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR je v našom záujme, aby sa zjednodušila správa našich kontaktov, a tento záujem sa považuje za oprávnený v zmysle vyššie uvedeného nariadenia. Tento druh správy kontaktov zjednodušuje spoločnosti Tchibo Slovensko oslovovanie v prípade opätovného záujmu zákazníka o využitie služieb (modely, poskytovatelia servisu), ako aj spravovanie zoznamu zasielania tlačovín.

Spracúva sa vaša e-mailová adresa a telefónne čísla, a to kým nebude doručená námietka proti tomuto spracúvaniu.

Sledovanie zoznamov teroristických organizácií
Podľa nariadení EÚ týkajúcich sa boja proti terorizmu (ES) č. 2580/2001 a (ES) č. 881/2002 je nutné, aby žiadny zákazník, dodávateľ, poskytovateľ služieb ani zamestnanec spoločnosti Tchibo Slovensko nebol podozrivý z terorizmu a nebol uvedený v centrálne spravovaných zoznamoch (zoznamoch teroristických organizácií). Preto spoločnosť Tchibo Slovensko musí porovnávať údaje so zoznamami teroristických organizácií. Právny základ pre toto spracúvanie predstavuje článok 6 ods. 1 písm. c) a článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Vďaka pravidelnému porovnávaniu údajov sa tiež zrýchľuje colné odbavenie spoločnosti Tchibo Slovensko, čo sa považuje za oprávnený záujem v zmysle druhého vyššie uvedeného ustanovenia.
Kedykoľvek máte právo na bezplatný prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu a podľa okolností na výmaz, ako aj právo vzniesť námietku proti spracúvaniu vašich údajov z našej strany.