Čistenie

 • Sparovacie zariadenie: vyberateľné zboku
 • Zásobník na vodu: vyberateľný zvrchu
 • Nádoba na kávovú usadeninu: vyberateľná spredu


 • Automatické upozornenie na potrebu odstránenia vodného kameňa
 • Upozornenie: jednotlivé diely nie sú vhodné do umývačky riadu!

Riešenia pri problémoch a poruchách

Videokontrola

Dohodnúť si termín so servisným technikom.

Pri prvom uvedení do prevádzky

Prvé uvedenie do prevádzky

Len za pár minút pripravený na Vašu obľúbenú kávu
Modely určené len na kávu nedokážu pripraviť mliečne špeciality.

K plnoautomatickému kávovaru si však môžete zaobstarať elektrický alebo indukčný napeňovač mlieka.
Tchibo chce umožniť pôžitok z čerstvo pripravenej kávy čo najväčšiemu množstvu ľudí. Preto je plnoautomatický kávovar vybavený všetkým, čo potrebuje (napr. kvalitným kužeľovým mlecím zariadením). Keďže sa však sústredí na relevantné funkcie, zaplatíte len za to, čo skutočne prispieva k pôžitku z kávy. Takto vzniká bezkonkurenčný pomer ceny a výkonu plnoautomatického kávovaru Tchibo.

Pred sparovaním

Proces preplachovania sa automaticky spustí pri každom zapnutí kávovaru. Tento proces môžete prerušiť stlačením tlačidla vody, nemôžete ho však deaktivovať.

Pri preplachovaní sa vypláchnu zvyšky kávy a zvyšková voda z rúrok kávovaru a výpustného otvoru kávy. Toto je dôležité, aby ste si Vašu kávu mohli vždy vychutnávať v zvyčajnej kvalite a teplote.

Ďalšie podrobnosti o možných prispôsobeniach si môžete prečítať v návode na použitie v časti „Prispôsobenie automatického preplachovania“.
Z kávovaru sa musí odstrániť vodný kameň, aj keď nesvieti symbol „Odvápňovanie“. Postupujte podľa opisu v časti „Odvápňovanie“ v návode na použitie alebo podľa krokov vo videu o odvápňovaní:

Pri sparovaní

Nastavte hrubší stupeň mletia. Vo videonávode na nastavenie stupňa mletia alebo v časti ""Nastavenie stupňa mletia"" v návode na použitie sa dozviete, ako môžete nastaviť stupeň mletia.
Ak máte v obľube silnejšiu kávu, pred stlačením niektorého z tlačidiel na kávu stlačte najprv tlačidlo Intense+-. Káva potom bude pripravená s väčším množstvom kávových zrniek.

Na prípravu dvojitého množstva nápoja do veľkej šálky môžete použiť funkciu Doppio. Pred stlačením niektorého z tlačidiel na kávu stlačte tlačidlo s nápisom "2x" na dvojité množstvo nápoja.

Obe funkcie možno použiť aj v kombinácii.

Po sparovaní

Najmä pri espresse je množstvo nápoja natoľko malé, že rýchlo vychladne. Preto je najlepšie, ak šálku pred prípravou predhrejete horúcou vodou.
Buď môžete nastaviť jemnejší stupeň mletia, alebo môžete použiť funkciu Intense+-, aby ste kávu urobili silnejšiu.

Videonávod na nastavenie stupňa mletia >
Videonávod na funkciu Intense+- >
Kávovar sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, keď sa počas približne 10 minút nestlačilo žiadne tlačidlo. Tým šetríte elektrickú energiu.

Tento časový interval môžete predĺžiť na 20 alebo 30 minút. Pri nových modeloch je možný časový interval dokonca 120 minút. Všetky podrobnosti nájdete v návode na použitie v časti "Pohotovostný režim (Stand-by)".
Ak by ste neboli spokojní s chuťou Vašej kávy, môžete vyskúšať nasledovné: pouvažujte nad výberom použitej kávy. Okrem toho môžete obmieňať intenzitu pomocou tlačidla Intense+-alebo zmenou stupňa mletia.

Nastaviť stupeň mletia

UPOZORNENIE – vecné škody

 • Nastavenie stupňa mletia sa smie vykonávať len pri bežiacom mlecom mechanizme.
 • Stupeň mletia meňte len po malých krokoch a sledujte zmeny chuti po 1 – 2 šálkach kávy, skôr ako znova zmeníte stupeň mletia.

Nastaviť stupeň mletia

Takto Vaša káva rozvinie svoju plnú arómu. Tu Vám prezradíme, aký stupeň mletia by ste mali nastaviť na dokonalý chuťový zážitok:
 • BARISTA Espresso stupeň mletia 1
 • Espresso Sicilia Style stupeň mletia 1
 • Espresso Milano Style stupeň mletia 1
 • BARISTA Caffè Crema stupeň mletia 2
 • Caffè Crema Intense stupeň mletia 2

Zmeniť množstvo nápoja

Prednastavené množstvo pri kúpe kávovaru:
espresso cca 40 ml – caffè crema cca 125 ml

Naprogramovať veľkosť šálky

Množstvo vody možno nastaviť od cca 25 do 250 ml.

Vyčistiť sparovacie zariadenie

Vyčistiť sparovacie zariadenie

Takéto jednoduché je čistenie sparovacieho zariadenia:
Pri každodennom používaní plnoautomatického kávovaru odporúčame čistenie sparovacieho zariadenia raz za týždeň.
Kávovar nekontroluje množstvo usadeniny v nádobe na kávovú usadeninu, ale ráta počet pripravených káv. Môže sa teda stať, že aj po „priebežnom vyprázdnení“ svieti symbol „Vyprázdniť nádobu na kávovú usadeninu“. Vtedy stačí ešte raz vyprázdniť nádobu.

Pri vyprázdňovaní nezabudnite na to, že zásuvka spolu s nádobou na kávovú usadeninu má byť vybratá z kávovaru dovtedy, kým nezačne blikať symbol „Vyprázdniť nádobu na kávovú usadeninu“. Až potom kávovar zaregistruje, že nádoba bola vybratá.

Ak je kávovar vypnutý, vyprázdnenie nezaregistruje.
Tomu, aby určité množstvo kávy nespadlo vedľa sparovacieho zariadenia, sa technicky nedá úplne zabrániť. Môže k tomu dôjsť najmä vtedy, keď je nastavený hrubý stupeň mletia alebo sa používa tlačidlo Intense+-, pretože v tomto prípade je sparovacie zariadenie naplnené čo najväčším množstvom kávy.

Pri odvápňovaní

Kávovar by ste mali odvápniť, hneď ako sa to zobrazí na displeji. Takto ušetríte elektrickú energiu a zvýšite životnosť Vášho kávovaru. Podľa toho, ako často používate Váš plnoautomatický kávovar, by odvápňovanie malo prebiehať od jedenkrát mesačne až po niekoľkokrát ročne.

Program odvápňovania sa skladá z dvoch krokov: odvápňovanie a preplachovanie. Všetky podrobnosti nájdete v návode na použitie a vo videonávode:

Na odvápňovanie odporúčame špeciálny odstraňovač vodného kameňa durgol.
Stiahnuť návod na použitie

Odvápňovanie bude hračka

Pre dlhodobý pôžitok z kávy a dlhú životnosť.

POZOR – poškodenie kávovaru usadeninami vodného kameňa

Ak na displeji svieti symbol "Odvápňovanie", kávovar by sa mal odvápniť.
Odstráňte vodný kameň z kávovaru v najbližších dňoch. Nečakajte dlhšie, pretože inak sa môže vytvoriť toľko vápenatých usadenín, že odvápňovanie už nebude účinné.

Proces odstránenia vodného kameňa trvá približne 15 minút
Používajte bežný tekutý odvápňovač pre kávovary a prístroje na espresso, napríklad špeciálny odvápňovač durgol®. Nepoužívajte odvápňovače na báze kyseliny mravčej.
 1. Vypnite kávovar pomocou tlačidla Zapnúť/Vypnúť.
 2. Vytiahnite nádržku na vodu rovno smerom nahor z kávovaru a prázdnu nádržku na vodu naplňte tekutým odvápňovačom. Pridajte vodu až po značku MAX a nádržku na vodu znovu vložte do kávovaru. Dodržiavajte pokyny výrobcu.
 3. Postavte prázdnu nádobu (objem min. 500 ml) pod výpust kávy.
  Podloženú nádobu musíte počas procesu odvápňovania viackrát vyprázdniť.
 4. Stlačte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť, aby ste kávovar zapli.
  Počkajte, kým sa kávovar nenahreje a všetky tlačidlá konštantne nesvietia.
 5. Stlačte a podržte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť a tlačidlo Espresso (cca 5 sekúnd), kým nezaznejú 2 signálne tóny. Uvoľnite tlačidlá.
  Symbol „Odvápňovanie“ a tlačidlo Espresso blikajú.
  Stlačte tlačidlo Espresso na spustenie odvápňovania. Symbol „Odvápňovanie“ bliká.

  Spustí sa proces odstránenia vodného kameňa. Proces odstránenia vodného kameňa trvá cca 15 minút. Kávovar viackrát načerpáva v 40-sekundových intervaloch roztok na odstránenie vodného kameňa do rúrok kávovaru. Do nádoby pritom vytečie vždy cca 50 ml roztoku.
 6. Po každom čerpaní vylejte vypustený roztok, aby podložená nádoba nepretiekla.
  Po ukončení svieti symbol „Odvápňovanie“ a symbol „Naplnenie vody“ a tlačidlo Espresso blikajú.
 7. Nádržku na vodu vyberte z kávovaru a dôkladne ju vyčistite podľa opisu v časti „Čistenie nádržky na vodu“ v návode na použitie.
 8. Teraz sa začne fáza preplachovania.
  Postavte prázdnu nádobu (objem min. 500 ml) znovu pod výpustný otvor kávy. Podloženú nádobu treba počas procesu preplachovania viackrát vyprázdniť.
  Po čistení naplňte nádržku na vodu až po značku MAX studenou vodou z vodovodu a potom ju znovu vložte do kávovaru.
  Symbol „Naplnenie vody“ zhasne a fáza preplachovania sa automaticky začne po niekoľkých sekundách.
 9. Prepláchne sa približne polovica vody v nádržke na vodu.
  Potom sa kávovar zastaví na cca 1 minútu. Následne sa preplachuje druhá polovica vody v nádržke na vodu. Po ukončení sa kávovar automaticky prepne do pohotovostného režimu. Odvápňovanie je ukončené.

Ktorý odvápňovač sa odporúča na odstránenie vodného kameňa?

 

Na odstránenie vodného kameňa odporúčame špeciálny odvápňovač Durgol® – je dostupný v každom obchode Tchibo, v špecializovaných predajniach a na tchibo.sk.

POZOR – poškodenie kávovaru usadeninami vodného kameňa
 • Kávovar by ste mali odvápniť, hneď ako sa to zobrazí na displeji (po cca 40 l). To zvyšuje životnosť Vášho kávovaru a šetrí energiu.
 • Nepoužívajte odvápňovače na báze kyseliny mravčej.
 • Používajte bežný tekutý odvápňovač pre kávovary a prístroje na espresso. Iné prostriedky môžu poškodiť materiály v kávovare a/alebo nemusia byť účinné.
Vypnite kávovar. Skúste znovu spustiť režim odvápňovania. Dodržiavajte pokyny na odvápňovanie z návodu na použitie alebo videa o odvápňovaní.

Reklamácie

Kávovar má záruku 24 mesiacov od kúpy.
Ak by sa napriek očakávaniam vyskytol nedostatok, obráťte sa najprv na náš zákaznícky servis. Naši kolegovia Vám radi pomôžu a dohodnú sa s Vami na ďalšom postupe.
Ďalšie informácie nájdete v návode na použitie Vášho kávovaru.

Ak by ste mali ďalšie otázky, pokojne sa obráťte na našu zákaznícku linku Tchibo:
Zákaznícka linka Tchibo (bezplatná linka):
Tel.: 0800 212 313
PON – PIA od 8.00 do 20.00 a SO od 8.00 do 16.00 hod.