Aplikácia Tchibo

Vo všeobecnosti spracúvame vaše osobné údaje, keďže je to nutné na účely poskytovania fungujúcej aplikácie a pre náš obsah a služby. Viac informácií nájdete tu.

„Prihlásenie do aplikácie Tchibo“
Naša aplikácia pre smartfóny a tablety používa permanentné cookies. Po prvom prihlásení sa Vám táto funkcia umožňuje pohodlné objednávanie bez nutnosti zadávať svoje heslo počas 365 dní od posledného použitia aplikácie. Z bezpečnostných dôvodov sú prístup do vybraných sekcií Vášho profilu, ako aj zmena adresy a platobných údajov naďalej chránené heslom. Ak túto funkciu nechcete používať, odhláste sa, prosím.


Upozorňujeme, že spoločnosť Tchibo používa súbory cookie a sledovacie pixely. Sú použité aj v našej aplikácii. Viac informácií o súboroch cookie nájdete tu.

Za účelom cieleného návrhu, obchodnej analýzy, správy našej prítomnosti na webe a kontinuálnej optimalizácie našej aplikácie využívame analytické služby „Adjust“ (služba spoločnosti adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin) a „Google Firebase“ (služba spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR EU (súhlas). Vyššie vymenované procesy vedú k prenosu dát na server poskytovateľov týchto technológií pre sledovanie a cielenie, ktoré využívame. Niektoré z týchto serverov sú alokované v USA. Pokiaľ sú údaje predávané do nezabezpečenej tretej krajiny, je to uskutočnené na základe čl. 49 odst.1 písm. a) (súhlas).

Pokiaľ nesúhlasíte s ukladaním a analýzou vašich osobných údajov, môžete proti uloženiu a spracúvaniu vzniesť námietku zmenou nastavenia „Údaje o používaní“ v záložke „Moje Tchibo" (verzia 7 a staršie) alebo zmenou nastavenia predvolieb cookies (od verzie 7.1). V takom prípade bude ukladanie a analýza vašich osobných údajov deaktivovaná. V niektorých prípadoch však už nebudete môcť využívať všetky funkcie našich digitálnych služieb.

V aplikácii Tchibo si môžete personalizovať svoj profil snímkou zo svojej fotogalérie. Na tento účel aplikácia Tchibo pristupuje do vašej fotogalérie. Snímka sa spracúva len v aplikácii na individuálne predstavenie vášho profilu v rámci aplikácie.Nespracúva sa na žiadne iné účely a neprenáša sa žiadnej tretej strane. Vybranú snímku môžete kedykoľvek sami nahradiť alebo odstrániť prostredníctvom funkcie v profile.

Prostredníctvom možnosti „Zobrazovanie oznámení“ vás spoločnosť Tchibo môže aktívne informovať formou oznámení a správ zasielaných do vášho zariadenia, ktoré sa týkajú aktuálnych ponúk, noviniek, kampaní a poukážok na webovej lokalite tchibo.sk alebo v predajniach Tchibo, aj keď aplikáciu momentálne nepoužívate. Oznámenia môžu mať podobu zvukov, správ alebo symbolov s písmenami. Túto funkciu môžete kedykoľvek aktivovať a deaktivovať prostredníctvom nastavení zariadenia alebo v rámci možnosti „Môj profil“ v aplikácii Tchibo.

Spoločnosť Tchibo vám nebude posielať žiadne oznámenia ani správy bez vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR).

Pri poskytovaní tejto funkcie používame službu Push Notification Service spoločnosti Apple Inc, One Infinite Loop, Cupertino, California 95014, USA. („Apple“) a Firebase Cloud Messaging (FCM) spoločnosti Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Aby sme vám mohli posielať oznámenia, musíme prenášať neosobné anonymné údaje (napríklad textový obsah oznámenia) na server spoločnosti Apple/Google s vaším súhlasom v súlade s vašimi nastaveniami a uvedené spoločnosti tieto údaje postúpia do vašej aplikácie Tchibo v zašifrovanej podobe ako oznámenie. Spoločnosti Apple/Google na tento účel vytvoria zreteľné číslo pripojenia (ID tokenu zariadenia alebo ID registrácie) z vášho ID zariadenia v súlade s operačným systémom daného zariadenia, prostredníctvom ktorého sa obsah oznámenia prenáša k vám v zabezpečenom šifrovanom formáte.

Prostredníctvom jednotlivých funkcií v našich push notifikáciach môžeme štandardizovaným automatizovaným spôsobom zobraziť, aký obsah push notifikácií je pre našich zákazníkov obzvlášť zaujímavý. Výsledky tejto analýzy využíváme vo vzťahu ku konkrétnemu zákazníkovi výhradne za účelom zdokonalenia našich služieb a ich prispôsobenia požiadavkám i za účelom priamej reklamy.

Text súhlasu pre osobnú analýzu užívateľského správania a údajoch o nákupoch:

Áno, súhlasím s tým, aby spoločnosť Tchibo SLOVENSKO vytvárala na základe údajov o mojich nákupoch a užívateľskom správaní personalizované profily pre lepšie prispôsobenie reklám a webových služieb mojim osobným záujmom. Súhlas je možné s účinkami do budúcna kedykoľvek odvolať na adrese servis@tchibo.sk. Proti osobnej analýze vašich údajov pre účely zlepšovania našich služieb môžete vzniesť námietku stručným písomným oznámením na adrese servis@tchibo.sk alebo súhlas odvolať.
Nastavenie operačného systému IOS
Pri prvom pristúpení do aplikácie a registrácii budete požiadaní o odpoveď na otázku, či chcete povoliť zasielané oznámenia. Bez vášho súhlasu, ktorý môžete vyjadriť kliknutím na tlačidlo „Povoliť“, vám spoločnosť Tchibo nemôže posielať tieto oznámenia. Povolenie zasielaných oznámení môžete kedykoľvek aktivovať a deaktivovať. Na tento účel otvorte ponuku „Nastavenia“ vo svojom zariadení a vyberte možnosť „Oznámenia“. V nasledujúcej ponuke nájdete prehľad všetkých aplikácií, ktoré sú nainštalované vo vašom zariadení a ktoré majú funkciu zasielaných oznámení.

Nastavenie operačného systému Android
Pri prvom pristúpení do aplikácie a registrácii budete požiadaní o odpoveď na otázku, či chcete povoliť zasielané oznámenia. Bez vášho súhlasu, ktorý môžete vyjadriť kliknutím na tlačidlo „Áno“, vám spoločnosť Tchibo nemôže posielať tieto oznámenia. Povolenie zasielaných oznámení môžete kedykoľvek aktivovať a deaktivovať. Na tento účel otvorte ponuku „Nastavenia“ v zariadení a vyberte možnosť „Aplikácie“. V nasledujúcej ponuke nájdete prehľad všetkých aplikácií, ktoré sú nainštalované vo vašom zariadení.
V rámci funkcie vyhľadávača predajní sa prenášajú zemepisné údaje (zemepisná lokalizácia) na webovú lokalitu v podobe zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky, pokiaľ je vaše zariadenie vybavené funkciou GPS. To sa deje výlučne na účely vyhľadania miesta, na ktorom sa nachádzate. Údaje sa neuchovávajú. Pred aktiváciou funkcie vyhľadávania miesta vás požiadame o súhlas formou bezpečnostných otázok v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.