Rozsah

Mnohí zákazníci, dodávatelia, poskytovatelia služieb, uchádzači o zamestnanie a zamestnanci každodenne poskytujú spoločnosti Tchibo Slovensko svoje osobné údaje. Spoločnosť Tchibo Slovensko považuje ochranu informácií a údajov, ktoré jej boli zverené, za súčasť svojej podnikovej zodpovednosti. Zásady ochrany údajov, ako je napríklad minimalizácia údajov, ich transparentnosť a bezpečnosť, teda predstavujú najvyššiu prioritu spoločnosti Tchibo Slovensko.

Dali sme si za cieľ stanoviť také Zásady ochrany súkromia, aby každý mohol okamžite získať prehľad o účeloch, na ktoré spoločnosť Tchibo Slovensko spracúva osobné údaje. Rovnako je potrebné poskytnúť dostatočné informácie osobám, ktoré majú záujem o podrobnejší prehľad. Všetky nižšie uvedené informácie sa týkajú využívania digitálnych služieb prostredníctvom osobných počítačov (PC), smartfónov, tabletov a všetkých ostatných mobilných alebo stacionárnych koncových zariadení, ktoré je možné pripojiť k internetu.

Prosíme vás, aby ste si naše Zásady ochrany súkromia pozorne prečítali. Ak k nim budete mať nejaké otázky alebo pripomienky, môžete ich kedykoľvek poslať na e-mailovú adresu uvedenú na stránke Kontaky.

Tieto Zásady ochrany súkromia obsahujú informácie, ktoré sa týkajú spracúvania údajov na nasledujúcich webových lokalitách spoločnosti Tchibo Slovensko a v rámci príslušných digitálnych procesov:
Pokiaľ naše digitálne služby obsahujú nástroj, ktorý umožňuje voliteľné zadanie osobných údajov, požiadame vás, aby ste sa sami rozhodli, ktoré údaje nám chcete poskytnúť. Polia, ktoré je nutné vyplniť a ktoré sa zobrazujú ako povinné polia, potrebujeme na spracovanie príslušnej požiadavky alebo vašej objednávky. Všetky údaje získané nad uvedený rámec sú dobrovoľné a používajú sa na optimalizáciu služieb, ktoré ponúkame a (podľa okolností) na štatistické účely.

Ďalšie informácie je možné nájsť v nasledujúcich kapitolách.