Cafissimo mini

Tipy & triky

Malý a kompaktný prístroj vhodný do každej kuchyne.

V pokynoch priložených k zariadeniu sú uvedené tieto informácie:

 • návod na obsluhu Cafissimo,
 • tipy na údržbu,
 • pokyny na odstránenie usadenín vodného kameňa,
 • návrhy na odstránenie problémov,
 • doplňujúce informácie.

FAQ Systém Cafissimo

Systém 3 stupňov tlaku na sparovanie kávy je výnimočnou prednosťou kávovarov Cafissimo LATTE, Cafissimo CLASSIC, Cafissimo PURE, Cafissimo TUTTOCAFFÉ, Cafissimo mini a Cafissimo easy, pretože každý druh kávy potrebuje na svoju prípravu individuálny tlak. Len tak sa dokáže jeho aróma naplno rozvinúť. Preto kávovary Cafissimo pripravujú rôzne druhy káv pod iným tlakom sparenia: nízky tlak sparenia kávy pre filtrovanú kávu, stredný pre caffè crema a vysoký pre espresso. Stlačením tlačidla na voľbu vybraného nápoja je automaticky riadený výber vhodných parametrov na jeho výrobu (tlak, množstvo vody, teplota).
Podľa toho, či máte svoju kávu radšej slabšiu, alebo silnejšiu, môžete prednastavené dávkovanie vody individuálne prispôsobiť svojej chuti tým, že množstvo vody priradené tlačidlu na voľbu nápoja nanovo naprogramujete. Viac informácií nájdete v návode na použitie.
Systém Cafissimo je zárukou jednoduchej obsluhy, a to vďaka farebnému vodiacemu systému kapsúl. K rýchlemu pôžitku z kávy je potrebných iba niekoľko krokov. Pri kávovaroch Cafissimo má každý druh kávy svoje tlačidlo na voľbu nápoja, označené rovnakou farbou ako príslušná kapsula. Vložte novú kapsulu do držiaka na kapsuly. Po zatvorení kávovaru kapsulu prevŕta hrot uložený vnútri. Stlačením tlačidla na voľbu daného nápoja sa začne proces sparovania kávy. V závislosti od farby použitej kapsuly stlačte tlačidlo druhu kávy príslušnej farby. Spustí sa príprava nápoja. Vďaka systému 3 stupňov tlaku na sparovanie kávy kávovarov Cafissimo CLASSIC, Cafissimo LATTE, Cafissimo PURE, Cafissimo TUTTOCAFFÉ, Cafissimo mini a Cafissimo easy sú rôzne druhy kávy pripravované pod iným tlakom sparenia. Tak sa môže aróma kávy naplno rozvinúť a Vy si môžete každú kávovú špecialitu dokonale vychutnať. Dĺžka prípravy je v závislosti od druhu kávy a naprogramovaného množstva nápoja od 25 (espresso) do 90 sekúnd (filtrovaná káva).
Odporúčame Vám pravidelné odstraňovanie vodného kameňa z Vášho kávovaru. V závislosti od stupňa tvrdosti vody by sa mal tento proces vykonávať každé 4 týždne. Viac informácií nájdete v návode na použitie.
Zásobník na vodu by sa mal čistiť raz za týždeň nasledujúcim spôsobom: 1. Vytiahnite zásobník vody potiahnutím kolmo nahor. 2. Umyte ho pod tečúcou vodou a vysušte. Zásobník na vodu nie je vhodný do umývačky riadu. 3. Zásobník na vodu vložte späť.

FAQ Problémy a riešenia

Tchibo poskytuje záruku 36 mesiacov pre kávovary Cafissimo mini a Cafissimo PURE a záruku 40 mesiacov pre kávovary Cafissimo LATTE, Cafissimo CLASSIC a Cafissimo TUTTOCAFFÈ. Každý prístroj je vyrobený podľa najnovších výrobných postupov a je podrobený presnej kontrole kvality. Ručíme za bezchybnú akosť našich výrobkov. V rámci záručnej lehoty sa bezplatne postaráme o odstránenie všetkých prípadných chýb materiálu alebo výroby.
V prípade poruchy najskôr kontaktujte náš zákaznícky servis na bezplatnej linke 0800 212 414. Pre čo najrýchlejšie vybavenie si, prosím, pripravte doklad o kúpe, krátky popis poruchy a číslo výrobku.
Predmetom záruky nie sú poruchy spôsobené neodborným zaobchádzaním alebo nedostatočným odvápnením prístroja, ako aj opotrebované časti a spotrebný materiál. Tieto je možné objednať cez zákaznícky servis Tchibo na bezplatnej linke 0800 212 414.
Pokazené výrobky sa opravujú v zákazníckom servise Tchibo. Obráťte sa, prosím, priamo na zákaznícky servis na bezplatnej linke 0800 212 414. Naši pracovníci Vám radi poradia s ďalšími krokmi.
V nádržke na vodu sa nachádza plaváčik, ktorý kontroluje stav naplnenia vodou. Ak bliká značka zásobníka vody napriek tomu, že sa v zásobníku nachádza dostatok vody, môže to súvisieť s poruchou plaváčika. V takom prípade, prosím, kontaktujte náš zákaznícky servis na čísle 0800 212 414.
Ak do záchytnej misky odteká neprimerané množstvo vody, znamená to spravidla, že prietok je zavápnený alebo že kapsula nebola správne prepichnutá. V prvom prípade by malo stačiť vykonať odstránenie vodného kameňa.
Extrémne zavápnenie zásobníka na vodu môže mať za následok, že proces sparovania nemôže prebiehať správne a prístroj vydáva hlasné zvuky. V takom prípade odporúčame odvápnenie zásobníka na vodu. Ak prístroj napriek tomu nefunguje, prosím, kontaktujte náš zákaznícky servis na čísle 0800 212 414.

FAQ Odvápňovaní

Keď kontrolka svieti žlto, musí saz kávovaru odstrániť vodný kameň. Odstráňte vodný kameň v najbližších dňoch. Nečakajte dlhšie, pretože inak sa môže vytvoriť toľkovápenatých usadenín, že odstraňovač vodného kameňa nebude účinkovať. Proces odstránenia vodného kameňa trvá cca 30 minút.
 1. Stlačte tlačidlo zap./vyp., aby ste kávovar vypli.
  Použitie odstraňovača vodného kameňa durgol®swiss espresso®:
  Vyberte nádržku na vodu z kávovaru a do prázdnej nádržky na vodu naplňte jednu dávku (125 ml) prípravku durgol®swiss espresso®. Dôležité: Dolejte do nádržky vodu až po značku MAX a znovu ju nasaďte do kávovaru.
  Keď používate iný odstraňovač vodného kameňa, dodržiavajte údaje výrobcu. Dôležité: Nalejte odvápňovací roztok až po značku MAX a nasaďte nádržkuna vodu znovu do kávovaru.
 2. Sklopte páku nadol.
 3. Ak je potrebné, odoberte odkvapkávaciu misku.
 4. Postavte pod výstupný otvor kávy nádobu s objemom minimálne 250 ml. Podloženú nádobu musíte počas procesu odvápňovania viackrát vyprázdniť.
 5. Podržte tlačidlo za p./vyp. stlačené cca 5 sekúnd.
 6. Uvoľnite tlačidlo. Tlačidlo zap./vyp. a kontrolka svietia.
 7. Znova stlačte tlačidlo zap./vyp. na spustenie odstránenia vodného kameňa. Spustí sa odstraňovanie vodného kameňa. Dodatočné bliká biele tlačidlo na výber kávy. Kávovar načerpáva v 5-minútových intervaloch kvapalinu na odstránenie vodného kameňa do rúrok kávovaru. Do šálky pritom vytečie zakaždým cca 125 ml roztoku.
 8. Po každom čerpaní vylejte vodu, aby podložená šálka nepretiekla. Po ukončení zhasne biele tlačidlo na prípravu kávy a stredné žlté tlačidlo na prípravu kávy svieti. Zaznejú 2 signálne tóny.
 9. Vytiahnite nádržku na vodu rovno nahor. Dôkladne vyčistite nádržku na vodupodľa popisu v kapitole „Čistenie“, odsek „Dôkladné čistenie nádržky na voduraz za týždeň“. Teraz sa začne fáza preplachovania.
 10. Dôležité: Pred spustením fázy preplachovania naplňte nádržku na vodu studenou vodou z vodovodu až po značku MAX. V opačnom prípade nedokáže prístroj fázu preplachovania ukončiť.
 11. Pod výstupný otvor kávy postavte prázdnu nádobu (min. 250 ml).
 12. Na spustenie preplachovania stlačte blikajúce (prostredné žlté) tlačidlo navýber kávy. Tlačidlo zap./vyp. svietia stred né tlačidlo n a výber kávy bliká.
 13. Preplachuje sa cca 600 ml. Všímajte si podloženú nádobu a vyprázdnite juskôr, ako pretečie.
 14. Po ukončení zaznejú 3 signálne tóny, všetky tlačidlá bliknú 3x, kontrolka blikne 3x na červeno a kávovar sa automaticky prepne do režimu Standby. Tlačidlo zap./vyp., tlačidlá na výber kávy a kontrolka zhasnú. Odstránenievodného kameňa je ukončené.

Ktorý odvápňovač sa odporúča na odstránenie vodného kameňa?

Na odstránenie vodného kameňa odporúčame špeciálny odvápňovač durgol® – je dostupný v každom obchode Tchibo, v špecializovaných predajniach a na tchibo.sk.

 • Keď kontrolka svieti žlto, musí saz kávovaru odstrániť vodný kameň.
 • Odstráňte vodný kameň v najbliž-ších dňoch. Nečakajte dlhšie, pre-tože inak sa môže vytvoriť toľkovápenatých usadenín, že odstra-ňovač vodného kameňa nebudeúčinkovať.
 • Používajte bežné tekuté odstraňovače vodného kameňa pre kávovary a stroje na espresso. Iné prostriedky môžu poškodiť materiály kávovaru a/alebonemusia vôbec účinkovať.