Kontaktné údaje a prevádzkovateľ

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo chcete nárokovať uplatnenie svojich práv v niektorom z uvedených prípadov, obráťte sa na nás.

servis@tchibo.sk
Do riadka Predmet uveďte „ochrana údajov“
(otázky, výmaz, oprava, obmedzenie spracúvania, námietka, odvolanie súhlasu, právo na prenosnosť údajov)

DPOTCHIBO@TNS.CZ
(prístup)

Ďalšie kontaktné údaje

Prevádzkovateľ:

TCHIBO Slovensko, spol. s r.o.
Prievozská 4
821 09 Bratislava
Slovenská republika

Kontaktné údaje poverenca :

Trusted Network Solutions, a.s.
Žižkova 600
664 01 Bílovice nad Svitavou
Česká republika

DPOTCHIBO@TNS.CZ

Zodpovedný orgán:

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk