Cafissimo Latte

Tipy & triky

Plne automatický prístroj na kapsuly. Ponúka široký výber mliečnych kávových špecialít.

V pokynoch priložených k zariadeniu sú uvedené tieto informácie:

 • návod na obsluhu Cafissimo,
 • tipy na údržbu,
 • pokyny na odstránenie usadenín vodného kameňa,
 • návrhy na odstránenie problémov,
 • doplňujúce informácie.

FAQ Systém Cafissimo

Systém 3 stupňov tlaku na sparovanie kávy je výnimočnou prednosťou kávovarov Cafissimo LATTE, Cafissimo CLASSIC, Cafissimo PURE, Cafissimo TUTTOCAFFÉ, Cafissimo mini a Cafissimo easy, pretože každý druh kávy potrebuje na svoju prípravu individuálny tlak. Len tak sa dokáže jeho aróma naplno rozvinúť. Preto kávovary Cafissimo pripravujú rôzne druhy káv pod iným tlakom sparenia: nízky tlak sparenia kávy pre filtrovanú kávu, stredný pre caffè crema a vysoký pre espresso. Stlačením tlačidla na voľbu vybraného nápoja je automaticky riadený výber vhodných parametrov na jeho výrobu (tlak, množstvo vody, teplota).
Podľa toho, či máte svoju kávu radšej slabšiu, alebo silnejšiu, môžete prednastavené dávkovanie vody individuálne prispôsobiť svojej chuti tým, že množstvo vody priradené tlačidlu na voľbu nápoja nanovo naprogramujete. Viac informácií nájdete v návode na použitie.
Systém Cafissimo je zárukou jednoduchej obsluhy, a to vďaka farebnému vodiacemu systému kapsúl. K rýchlemu pôžitku z kávy je potrebných iba niekoľko krokov. Pri kávovaroch Cafissimo má každý druh kávy svoje tlačidlo na voľbu nápoja, označené rovnakou farbou ako príslušná kapsula. Vložte novú kapsulu do držiaka na kapsuly. Po zatvorení kávovaru kapsulu prevŕta hrot uložený vnútri. Stlačením tlačidla na voľbu daného nápoja sa začne proces sparovania kávy. V závislosti od farby použitej kapsuly stlačte tlačidlo druhu kávy príslušnej farby. Spustí sa príprava nápoja. Vďaka systému 3 stupňov tlaku na sparovanie kávy kávovarov Cafissimo CLASSIC, Cafissimo LATTE, Cafissimo PURE, Cafissimo TUTTOCAFFÉ, Cafissimo mini a Cafissimo easy sú rôzne druhy kávy pripravované pod iným tlakom sparenia. Tak sa môže aróma kávy naplno rozvinúť a Vy si môžete každú kávovú špecialitu dokonale vychutnať. Dĺžka prípravy je v závislosti od druhu kávy a naprogramovaného množstva nápoja od 25 (espresso) do 90 sekúnd (filtrovaná káva).
Odporúčame Vám pravidelné odstraňovanie vodného kameňa z Vášho kávovaru. V závislosti od stupňa tvrdosti vody by sa mal tento proces vykonávať každé 4 týždne. Viac informácií nájdete v návode na použitie.
Zásobník na vodu by sa mal čistiť raz za týždeň nasledujúcim spôsobom: 1. Vytiahnite zásobník vody potiahnutím kolmo nahor. 2. Umyte ho pod tečúcou vodou a vysušte. Zásobník na vodu nie je vhodný do umývačky riadu. 3. Zásobník na vodu vložte späť.

FAQ Problémy a riešenia

Tchibo poskytuje záruku 36 mesiacov pre kávovary Cafissimo mini a Cafissimo PURE a záruku 40 mesiacov pre kávovary Cafissimo LATTE, Cafissimo CLASSIC a Cafissimo TUTTOCAFFÈ. Každý prístroj je vyrobený podľa najnovších výrobných postupov a je podrobený presnej kontrole kvality. Ručíme za bezchybnú akosť našich výrobkov. V rámci záručnej lehoty sa bezplatne postaráme o odstránenie všetkých prípadných chýb materiálu alebo výroby.
V prípade poruchy najskôr kontaktujte náš zákaznícky servis na bezplatnej linke 0800 212 414. Pre čo najrýchlejšie vybavenie si, prosím, pripravte doklad o kúpe, krátky popis poruchy a číslo výrobku.
Predmetom záruky nie sú poruchy spôsobené neodborným zaobchádzaním alebo nedostatočným odvápnením prístroja, ako aj opotrebované časti a spotrebný materiál. Tieto je možné objednať cez zákaznícky servis Tchibo na bezplatnej linke 0800 212 414.
Pokazené výrobky sa opravujú v zákazníckom servise Tchibo. Obráťte sa, prosím, priamo na zákaznícky servis na bezplatnej linke 0800 212 414. Naši pracovníci Vám radi poradia s ďalšími krokmi.
V nádržke na vodu sa nachádza plaváčik, ktorý kontroluje stav naplnenia vodou. Ak bliká značka zásobníka vody napriek tomu, že sa v zásobníku nachádza dostatok vody, môže to súvisieť s poruchou plaváčika. V takom prípade, prosím, kontaktujte náš zákaznícky servis na čísle 0800 212 414.
Ak do záchytnej misky odteká neprimerané množstvo vody, znamená to spravidla, že prietok je zavápnený alebo že kapsula nebola správne prepichnutá. V prvom prípade by malo stačiť vykonať odstránenie vodného kameňa.
Extrémne zavápnenie zásobníka na vodu môže mať za následok, že proces sparovania nemôže prebiehať správne a prístroj vydáva hlasné zvuky. V takom prípade odporúčame odvápnenie zásobníka na vodu. Ak prístroj napriek tomu nefunguje, prosím, kontaktujte náš zákaznícky servis na čísle 0800 212 414.

FAQ Odvápňovaní

Pri bežnom používaní sa v prístroji usadzuje vodný kameň, ktorý sa musí pravidelne odstraňovať, aby sa zabránilo upchávaniu okruhov vody a kávy v kávovare. Potrebu vykonať odstránenie vodného kameňa z prístroja signalizuje prístroj automaticky, keď výstražná kontrolka (oranžová) zostane trvale svietiť. Postup odstránenia vodného kameňatrvá asi 25 minút a pozostáva z cyklu odstraňovania vodného kameňa a preplachovacieho cyklu.
 1. Vypnite prístroj stlačením tlačidla ON/OFF.
 2. Skontrolujte, či je karafa správne vložená a či množstvo vody dosahuje úroveň MIN; tiež skontrolujte, či nie sú v prístroji žiadne kapsuly v príslušnom priečinku na kapsuly a či je páka stlačená nadol.
 3. Vyberte a vyprázdnite nádržku na vodu, odkvapkávaciu misku a zberný zásobník použitých kapsúl.
 4. Nalejte obsah fľaštičky s prípravkom na odstránenie vodného kameňa do nádržky na vodu a naplňte ju čerstvou vodu až po úroveň MAX.
 5. Vložte nádržku na vodu do prístroja.
 6. Zasuňte odkvapkávaciu misku do prístroja až na doraz a zdvihnite výstupný otvor kávy nahor.
 7. Umiestnite nádobu s minimálnym objemom 1 liter pod výstupné otvory kávy a mlieka.
 8. Stlačte súčasne tlačidlo ON/OFF (zelené) a tlačidlo cappuccino (biele) a držte ich stlačené po dobu troch sekúnd, potom ich uvoľnite.
 9. Prístroj signalizuje spustenie procesu, keď sa výstražná kontrolka (oranžová) trvale rozsvieti; tlačidlo espresso (biele) tiež trvalo svieti, čím signalizuje prvú fázu odvápnenia.
  Počas odstraňovania vodného kameňa je tlačidlo ON/OFF (zelené) nefunkčné. V prípade, že došlo k odpojeniu sieťového kábla zo zásuvky, bude prístroj po opätovnom zapnutí pokračovať tou fázou odstraňovania vodného kameňa, pri ktorej došlo k prerušeniu procesu.
 10. Stlačením tlačidla espresso (biele) spustíte výdaj roztoku na odstránenie vodného kameňa. Prístroj dávkuje roztok v pravidelných intervaloch cez výstupný otvor kávy a mlieka. Tlačidlo espresso (biele) počas tejto prvej fázy nepretržite bliká.
  Cyklus môže byť chvíľkovo prerušený stlačením tlačidla preplach okruhu na prípravu mlieka. Opakovaným stlačením tohto tlačidla pokračujte v procese odstraňovania vodného kameňa.
 11. Keď sa roztok na odstránenie vodného kameňa vo vnútri prístroja vyčerpá, výstražná kontrolka (oranžová) bliká.
 12. Vyprázdnite nádobu, do ktorej vytekal roztok na odstránenie vodného kameňa, a vylejte odkvapkávaciu misku. Odkvapkávaciu misku vložte späť, rovnako postavte nádobu späť pod výstupné otvory kávy a mlieka. Tlačidlo cappuccino sa automaticky rozsvieti.
 13. Vyprázdnite nádržku na vodu, dôkladne ju vypláchnite a následne ju naplňte až po značku MAX čerstvou pitnou vodou. Vložte nádržku na vodu späť do prístroja.
 14. Stlačením tlačidla cappuccino spustíte cyklus preplachu. Prístroj vydáva preplachovaciu vodu z výstupného otvoru kávy a mlieka; v tejto fáze tlačidlo cappuccino nepretržite bliká.
  Ak počas preplachovacieho cyklu nebola nádržka na vodu naplnená po úroveň MAX, výstražná kontrolka (oranžová) bude ďalej blikať, čím upozorňuje na nutnosť vykonať nový cyklus; v tomto prípade zopakujte postup od kroku 13.
 15. Na konci druhého cyklu preplachu všetky tlačidlá pred vypnutím prístroja päťkrát zablikajú.
 16. Vylejte nádobu na zber preplachovacej vody.
 17. Vyprázdnite odkvapkávaciu misku.
 18. Opláchnite a znovu naplňte nádržku na vodu až po značku MAX.
 19. Opláchnite karafu na mlieko.
 20. Pri ďalšom spustení bude prístroj pripravený na prípravu nového nápoja.

Ktorý odvápňovač sa odporúča na odstránenie vodného kameňa?

Na odstránenie vodného kameňa odporúčame špeciálny odvápňovač durgol® – je dostupný v každom obchode Tchibo, v špecializovaných predajniach a na tchibo.sk.

 • Keď kontrolka svieti žlto, musí saz kávovaru odstrániť vodný kameň.
 • Odstráňte vodný kameň v najbliž-ších dňoch. Nečakajte dlhšie, pre-tože inak sa môže vytvoriť toľkovápenatých usadenín, že odstra-ňovač vodného kameňa nebudeúčinkovať.
 • Používajte bežné tekuté odstraňovače vodného kameňa pre kávovary a stroje na espresso. Iné prostriedky môžu poškodiť materiály kávovaru a/alebonemusia vôbec účinkovať.