Karta s pečiatkami za kávu

Kávenka

Časté otázky týkajúce sa Kávenky.

Kávenka je digitálna karta s pečiatkami, ktorú ponúkame svojim najvernejším zákazníkom. Za každý nákup kávového nápoja s TchiboCard v ktoromkoľvek obchode Tchibo Vám bude na Váš online účet v programe TchiboCard pripísaná jedna virtuálna pečiatka za kávu.

Najneskôr do 24 hodín po nazbieraní 10 pečiatok bude na Váš účet pripísaný kávový nápoj zadarmo, ktorý budete môcť čerpať pri svojej ďalšej návšteve v obchode. Dodatočné zaúčtovanie pečiatok za kávu je vylúčené. Nápoj zadarmo môžete čerpať so svojou kartou TchiboCard vo všetkých obchodoch Tchibo, v ktorých sa nachádza Kávový bar – vybrať si môžete zo všetkých kávových nápojov. Pečiatku získate za každý zakúpený kávový nápoj. Počet nazbieraných pečiatok za kávu sa v aplikácii Tchibo alebo na Vašom online účte TchiboCard aktualizuje vždy do 24 hodín po poslednom nákupe. Pečiatky za kávu sú neprenosné. Kávenka platí výhradne v obchodoch Tchibo na Slovensku – iba tu môžete zbierať pečiatky a meniť ich za kávu zadarmo.
Na aktiváciu Vašej Kávenky je nevyhnutný online účet v programe TchiboCard. Kávenku môžete aktivovať prostredníctvom aplikácie Tchibo, v e-shope alebo v obchode Tchibo.

Už som účastníkom programu TchiboCard a mám online účet:

Aplikácia: Otvorte aplikáciu Tchibo. Kliknite na sivé tlačidlo „Kávenka“ hore v ponukovej lište. Ak tlačidlo nevidíte, musíte aplikáciu aktualizovať. Prejdite procesom prihlásenia a potom už môžete zbierať pečiatky.

Prostredníctvom e-shopu: Na webových stránkach tchibo.sk prejdite na prihlásenie do programu TchiboCard. Prejdite procesom prihlásenia.

V obchode Tchibo: Ukážte v obchode Tchibo svoju kartu TchiboCard a pri nákupe kávového nápoja si nechajte Kávenku aktivovať.

Som účastníkom programu TchiboCard a zatiaľ nemám žiadny online účet:

Aplikácia: Nainštalujte si aplikáciu Tchibo a zaregistrujte sa so svojím číslom zákazníka v programe TchiboCard. Kliknite na sivé tlačidlo „Kávenka“ hore v ponukovej lište. Prejdite procesom prihlásenia a potom už môžete zbierať pečiatky.

Prostredníctvom e-shopu: Prejdite na tchibo.sk na program TchiboCard a založte si svoj online účet. Prejdite procesom prihlásenia a kliknite na ikonu Kávenka

V obchode Tchibo: Ukážte v obchode Tchibo svoju kartu TchiboCard a pri nákupe kávového nápoja si nechajte Kávenku aktivovať.

Ešte nie som členom programu TchiboCard:

Prostredníctvom e-shopu: Prejdite do e-shopu na tchibo.sk a zaregistrujte sa do programu TchiboCard. V prihlasovacom okne nájdite zaškrtávacie políčko pre aktiváciu Kávenky. Účasť v programe je voliteľná. Zaškrtnutím tohto políčka sa automaticky registrujete na účasť v programe Kávenky v Tchibo. TchiboCard a Kávenka – sú bezplatné.

V obchode Tchibo: Vyplňte v obchode Tchibo príslušnú žiadosť a prihláste sa do programu TchiboCard. Pri nasledujúcom nákupe v obchode si môžete nechať aktivovať Kávenku. Kávenku si môžete aktivovať aj vo svojej aplikácii alebo v rámci e-shopu.
Kávenku si môžete celkom jednoducho a bez nákupu aktivovať v aplikácii alebo vo svojom zákazníckom účte. V obchode možno kartu aktivovať iba v spojení s nákupom kávových nápojov.
Stačí, keď pri nákupe kávového nápoja ukážete v obchode s Kávovým barom svoju TchiboCard (kartu alebo aplikáciu). Pracovník/pracovníčka obchodu načíta Vašu kartu na pokladni a na Váš účet bude automaticky pripísaná jedna pečiatka. Dodatočné pripísanie pečiatky nie je možné.

Pečiatku za kávu získate za každý zakúpený kávový nápoj (aj s Vernostnými zrnkami). Nákupom viacerých kávových nápojov môžete získať viac pečiatok. Počet nazbieraných pečiatok za kávu sa v aplikácii Tchibo alebo na Vašom online účte TchiboCard aktualizuje vždy najneskôr do 24 hodín po poslednom nákupe. Pečiatky za kávu sú neprenosné.

Po nazbieraní 10 pečiatok sa vo Vašej aplikácii alebo na účte v e-shope automaticky objaví ikona pre Váš kávový nápoj zadarmo. Pri ďalšej návšteve obchodu si môžete vybrať kávový nápoj podľa svojej voľby, a čerpať tak svoj nápoj zadarmo.
Vždy po nákupe 10. horúceho nápoja Vám bude pripísaný jeden nápoj zadarmo. Prejaví sa to na tlačidle „Nápoj zadarmo“, najneskôr do 24 hodín, a môžete čerpať svoj nápoj zadarmo podľa vlastného výberu. Že môžete čerpať nápoj zadarmo, spoznáte podľa toho, že sa tlačidlo zafarbí na tmavomodro. Môžete čerpať aj viac „nápojov zadarmo“ naraz. Po čerpaní nápoja zadarmo bude kód kávy zadarmo automaticky vynulovaný.
Pečiatku získate za nákup akéhokoľvek čerstvo pripraveného kávového nápoja v Kávovom bare.
Svoju účasť v programe môžete kedykoľvek odrieknuť zavolaním na zákaznícku linku TchiboCard (0800 212 313).
Vo Vašom zákazníckom účte bude uložený počet aktuálne nazbieraných pečiatok za kávu a počet káv zadarmo. Po prihlásení do programu TchiboCard sa na Vás vzťahujú platné podmienky účasti v programe.
V priebehu 24 hodín od získania 10. pečiatky sa na profile aktivuje tlačidlo „Nápoj zadarmo“ a vy ho budete môcť čerpať. Tlačidlo sa zafarbí na tmavomodro. Okrem toho budú všetky dovtedy nazbierané pečiatky vymazané a Vaša Kávenka bude opäť prázdna. To môže takisto trvať až do 24 hodín.
Kávenka je súčasťou programu TchiboCard. Na túto akciu sa vzťahujú podmienky účasti v programe TchiboCard.

Na aktiváciu Vašej Kávenky je nevyhnutný online účet v programe TchiboCard. Za každý nákup kávového nápoja s kartou TchiboCard v obchode Tchibo Vám bude na online účet v programe TchiboCard pripísaná jedna virtuálna pečiatka za kávu. Hneď ako nazbierate 10 pečiatok, najneskôr po 24 hodinách, budete môcť čerpať zadarmo kávový nápoj podľa vlastného výberu. Dodatočné zaúčtovanie pečiatok za kávu je vylúčené. Túto výhodu môžete čerpať so svojou kartou TchiboCard vo všetkých obchodoch Tchibo, v ktorých sa nachádza Kávový bar. Pečiatku získate za každú zakúpenú kávu. Počet nazbieraných pečiatok za kávu sa v aplikácii Tchibo alebo na Vašom online účte TchiboCard aktualizuje vždy do 24 hodín po poslednom nákupe. Pečiatky za kávu sú neprenosné. Vaša Kávenka platí výhradne v obchodoch Tchibo na Slovensku – iba tu môžete zbierať pečiatky a meniť ich za kávu zadarmo. Tchibo si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky Kávenky.