Používame súbory cookie, aby sme mohli naše webové stránky lepšie prispôsobiť Vašim potrebám. Používaním našich webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na Vašom počítači, tablete alebo smartfóne. Viac informácií tu.
Schließen
Stačí to?
Žiť udržateľne. Každý deň.

Fér k človeku a k prírode

Predovšetkým: Tchibo nie je ani zďaleka dokonalé a cesta k udržateľnosti je dlhá. Niekedy sa zmení smer, ale cieľ zostáva. Stále nemáme všetky odpovede a určite nepoznáme všetky otázky, na ktoré musíme odpovedať. Pretože celosvetová produkcia textilu sa od roku 2000 viac ako zdvojnásobila. Každý rok sa vyrobí viac ako sto miliárd kusov odevov a súčasne ich my – spotrebitelia – v priemere nosíme menej ako rok. Len menej ako 1 % vyradených textílií sa recykluje a spracúva na nový tovar. Tento vývoj je desivý, pretože má obrovské sociálne a environmentálne dôsledky pre ľudí a prírodu.
Nemenej alarmujúca je situácia v regiónoch, kde sa pestuje káva. Pôdy strácajú úrodnosť, meniaca sa klíma zanecháva stopy: Úrody sa znižujú. Pre viac ako jedenásť miliónov drobných farmárov a ich rodiny je teraz v stávke ich živobytie. „Pokračovať ako predtým“ sa z uvedených dôvodov nemôže a nesmie. Niektorí spotrebitelia ukazujú, ako by sa to malo robiť: používajú oblečenie dlhšie, opravujú ho alebo prenajímajú. A mladšia generácia sa čoraz častejšie pýta, kde a za akých podmienok sa suroviny pestujú a výrobky vyrábajú. Správne vyzývajú k transparentnosti a čestnosti.

Sme si vedomí toho, že aj Tchibo je súčasťou tohto problému. A práve ako značka v centre života ľudí sa cítime povinní angažovať sa v prospech budúcich generácií a stať sa súčasťou riešenia. Príkladom nášho záväzku je náš kvalifikačný program WE na zabezpečenie ľudských práv v našich dodávateľských reťazcoch. Týka sa to 365 000 zamestnancov.

V rámci nášho komplexného programu na ochranu vôd eliminujeme toxické chemikálie z nášho dodávateľského reťazca a pomocou Tchibo Share chceme dlhodobo chrániť suroviny. Preto našim zákazníkom ponúkame službu prenájmu baby a detského oblečenia z ekologických materiálov. Nákupom kávy z certifikovaných zdrojov a školením pestovateľov kávy a ich rodín im napomáhame pri prechode na udržateľnú produkciu kávy. V súčasnosti pochádza približne 30 % našej kávy z trvalo udržateľnej produkcie a v projektoch sme spolupracovali s 35 000 drobnými farmármi.

Za posledných dvanásť rokov sme boli schopní začať mnoho vecí. Nie sme však spokojní. Pretože vidíme: Hľadanie riešení zložitých výziev našej doby – ako napríklad zmena klímy a porušovanie ľudských práv – si vyžadujú viac: partnerov, ktorí odvážne ťahajú za jeden povraz, a spotrebiteľov, ktorí sa kriticky pýtajú. V niektorých oblastiach sú potrebné zmeny správania v politike, ekonomike a občianskej spoločnosti, ako aj regulácia. Pretože čas tlačí a iba s dobrovoľnými iniciatívami sa nemôžeme dostať dostatočne rýchlo ďalej. Všetci sa teraz spoločne musíme starať o to, aby sme nasledujúcej generácii zanechali svet vhodný pre život.

Udržateľnosť v Tchibo

Biobavlna

O čo ide?

Klimatické zmeny a redukcia zdrojov bavlny v dôsledku vysokého celosvetového dopytu ohrozujú budúce pestovanie bavlny, najdôležitejšieho prírodného vlákna v textilnom sektore – dokonca aj pre Tchibo! Pestovanie je však veľmi náročné na zdroje. Vďaka intenzívnemu využívaniu chemických látok a veľkým pozemkom je spotreba vody veľmi vysoká. Bežné poľnohospodárstvo využíva mnohé toxické chemikálie, ktoré môžu poškodiť zdravie pestovateľov bavlny.

Čo robí Tchibo?

Získavanie bavlny z trvalo udržateľnejších zdrojov nemá pre nás alternatívu a je dôležitou súčasťou nášho záväzku. Aby sme pre Tchibo zabezpečili dlhodobé zdroje bavlny a podporovali pestovanie v súlade s človekom a prírodou, používame biobavlnu. Biobavlna má mnoho výhod oproti konvenčnej bavlne: zdravé pôdy, zdravý ekosystém, zdraví ľudia a úspešné poľnohospodárske komunity. Pri ekologickom pestovaní bavlny sa nepoužívajú chemické pesticídy a hnojivá, ale iba prírodné hnojivá a prostriedky na ochranu rastlín. Tým sa pre poľnohospodárov a pracovníkov výrazne znižuje zaťaženie znečisťujúcimi látkami. V r. 2018 obsahovalo 86 % našich odevných a bytových textílií, ktoré boli vyrobené z bavlny, bavlnu vypestovanú zodpovedným spôsobom (OCS, GOTS, CMIA). V strednodobom horizonte by to malo byť 100 %.

Ako člen iniciatívy mnohých partnerov „Organic Cotton Accelerator“ spolupracujeme aj s aktérmi v medzinárodnom sektore bavlny s cieľom posilniť pestovanie biobavlny a trvalo udržateľný trh s ekologickou bavlnou. Okrem toho pracujeme aj na budovaní priamych a transparentných dodávateľských reťazcov bavlny. Od roku 2016 preto ponúkame produkty z projektu Appachi ECO-LOGIC. V tomto projekte sa v Indii pestuje bavlna spoločensky a ekologicky šetrným spôsobom. Pre ďalšie spracovanie bavlny sme vytvorili reťazec subdodávateľov predovšetkým v Indii, textílie produkujú výrobcovia z kvalifikačného programu dodávateľov Tchibo WE (Worldwide Enhancement of Social Quality). V súčasnosti však nie je jasné, ako bude projekt pokračovať. Zhoršené klimatické podmienky v dôsledku obrovského sucha spôsobili, že drobní poľnohospodári čelia pri pestovaní náročným podmienkam.

Náš záväzok od roku 2007:
2007: Prvé výrobky s biobavlnou
2013: 40 % bavlny z trvalo udržateľnejších zdrojov – prvá kolekcia bielizne 100 % bio
2015: Prvýkrát 3. najväčší predajca – prvé produkty GOTS v ponuke
2017: Celá kolekcia Appachi ECO-LOGIC
2018: 86 % bavlny z trvalo udržateľnejších zdrojov
Recyklácia

O čo ide?

Ľudstvo aktuálne spotrebuje 1,7-krát viac prírodných zdrojov, ako sa obnoví. Na celom svete sa každoročne vyprodukuje približne 2 miliardy ton odpadu. Toto správanie má mnoho environmentálnych dôsledkov: každý rok končí v našich oceánoch 4,8 až 12 miliónov ton plastového odpadu. Plasty sú však súčasťou nášho života a z náš každodenný život si bez nich nevieme prestaviť. Ale: Plast môže byť zmysluplne znovu spracovaný, čím sa príroda výrazne odbremení.

Čo robí Tchibo?

Opätovné využívanie a ochrana zdrojov sú základom našej budúcnosti. Preto ponúkame stále viac výrobkov z udržateľných alebo recyklovaných materiálov. Súčasne zvyšujeme recyklovateľnosť a trvácnosť našich výrobkov. Týmto spôsobom sa ušetrí nielen voda, energia a iné suroviny, ale zníži sa tiež množstvo odpadu. Vyrábame napríklad recyklované polyesterové odevy z PET fliaš a textilného odpadu, recyklované kúpacie a športové oblečenie z rybárskych sietí alebo recyklované plastové kefy z výrobného odpadu. Okrem toho podporujeme používanie pohárov na viacnásobné použitie v sfére Coffee To Go (10 centov zľava pri horúcom nápoji), naše plastové tašky sú už dva roky spoplatnené a prostredníctvom Tchibo Share sme v r. 2018 zriadili systém prenájmu detského oblečenia.
Ale aj ďalej si kladieme ambiciózne ciele: tak chceme od roku 2020 vo veľkej miere upustiť od jednorazových plastových obalov pre textilné výrobky (niektoré veľmi citlivé materiály však stále vyžadujú ochranný obal). Celkom bez obalov sa však v obchode nezaobídeme. Výrobky musia byť primerane chránené na svojej dlhej ceste od výrobcu k zákazníkovi. S týmto vedomím sme začali redukovať balenie výrobkov a nahrádzať plastové vrecká papierovou páskou, ak to postačuje na prepravu a informovanie zákazníkov. Pre 93 % potlačených obalov nášho spotrebného tovaru používame materiál zo zodpovedných zdrojov (FSC papier). Zvýšili sme recyklovateľnosť našich obalov spotrebného tovaru na 97 %.

Pri chúlostivých výrobkoch, ako je napríklad vákuovo balená káva, však stále narážame na obmedzenia. Tu nemôžeme upustiť od používania rôznych materiálov, aby sme zabezpečili vôňu a vysokú kvalitu výrobkov pre našich zákazníkov. Ale aj tu tvrdo pracujeme na riešeniach, ktoré šetria zdroje.

2016: Recyklovateľné kávové kapsuly
2017: Prvé recyklované plastové kefy
2017: V ponuke poháre a tašky na viacnásobné použitie
2018: Prvé recyklované oblečenie vyrobené z rybárskych sietí, PET fliaš a textilného odpadu
2018: Spustenie Tchibo Share na prenájom detského oblečenia
Káva
O čo ide?

Káva je jednou z najcennejších surovín na svete a dopyt po nej stúpa. 85 % produkcie kávy dopestujú malé farmy, ktoré priemerne obhospodarujú jeden hektár s kávou. Ale zmena klímy, rastúce náklady na hnojivá, ako aj klesajúca cena kávy a vzrastajúce produkčné náklady vedú k tomu, že farmári stále ťažšie dokážu vyžiť z pestovania kávy. Výsledkom je, že v niektorých pestovateľských krajinách je čoraz náročnejšie získať stabilný príjem z pestovania kávy, a tak stále viac mladých ľudí uprednostňuje iné zdroje zárobku. Káva je jadrom našej značky, a keďže chceme i naďalej ponúkať kávu najlepšej kvality, musíme dbať na to, aby sme zachovali úrodnosť pôdy a zabezpečili živobytie pre pestovateľov kávy a ich rodiny.

Čo robí Tchibo?

Aby sme zabezpečili dlhodobý prístup k dobrej káve, musíme poľnohospodárom zaplatiť primeranú cenu za kávu, lepšie chrániť životné prostredie počas pestovania a zlepšiť miestne pracovné podmienky. Preto investujeme do vlastných kvalifikačných programov a silných partnerov, akými sú Rainforest Alliance alebo Fairtrade. Spoločne pracujeme na zabezpečení toho, aby pestovatelia kávy dosahovali vyššie príjmy, aby sa výroba kávy stala ekologickejšou a aby sa pracovné podmienky zberačov trvale zlepšovali.

S naším kvalifikačným programom Tchibo Joint Forces!® podporujeme pestovateľov kávy a ich rodiny od roku 2009 v postupnom prechode z konvenčného na spoločensky a ekologicky kompatibilné a ekonomicky únosné pestovanie kávy. S našimi originálnymi projektmi máme príležitosť byť veľmi blízko životnej realite pestovateľov kávy a ich rodín. Spoločne vyvíjame riešenia, ktoré možno nielen regionálne realizovať, ale aj medzinárodne presadiť. Program úspešne ukončilo viac ako 35 000 farmárov z ôsmich krajín v 16 projektoch.

Okrem toho mohlo byť prostredníctvom nášho vzdelávacieho programu, ktorý vznikol v r. 2009, vyše 5 500 detí a mladistvých počas zberu úrody v Tanzánii a Guatemale pomocou našich partnerov Coffee Cae a Save the Children zaopatrených a vyškolených.

2006: Prvá Fairtrade biokáva
2009: 100 % trvalo udržateľné podávanie kávy
2012: Privat Kaffee 100 % certifikovaná
2013: Uvedenie Fairtrade Barista
2015: Recyklácia kapsúl Cafissimo
Výrobné podmienky
O čo ide?

Textilný priemysel zaťažuje, ako jedno z najznečisťujúcejších priemyselných odvetví na svete, naše životné prostredie. Zároveň existujú vážne nedostatky v pracovných a životných podmienkach ľudí pracujúcich v textilnom odvetví. Nízke náklady práce sú stále najväčšou konkurenčnou výhodou z pohľadu kupujúcich a predávajúcich v globalizovanom textilnom sektore. Dôsledok: Sotvaktorá továreň platí pracovnej sile viac ako zákonnú minimálnu mzdu. Mnohé príjmy zostali roky na úrovni chudoby.
„Clean Clothes Campaign“ spustila kampaň proti Tchibo v roku 2005 z dôvodu zlých pracovných podmienok v továrňach v Bangladéši a vyslala krajčírky z Bangladéša do našich pobočiek, aby upozornila na nedostatky. Až do dnešného dňa berie Tchibo obvinenie a udalosti veľmi vážne, pretože pre rodinný podnik sú dôležití všetci ľudia, ktorí pracujú pre Tchibo.

Čo robí Tchibo?

Spoločnosť Tchibo integrovala starostlivosť o ľudské práva do svojich obchodných praktík pred mnohými rokmi. Auditujeme 100 % našich výrobcov, aby sme preverili naše sociálne a environmentálne požiadavky. Tak netolerujeme detskú prácu, nútenú prácu, kritické bezpečnostné otázky atď.

Prostredníctvom nášho programu DETOX znižujú našu výrobcovia používanie nebezpečných chemikálií a zlepšujú kvalitu odpadových vôd.
Kľúčovým prvkom v zlepšovaní pracovných podmienok na výrobných miestach je náš program WE: Je to jedna z najväčších výziev vo vytváraní trvalo udržateľného textilného priemyslu – a súčasne kľúč k dlhodobej zmene: presadenie spravodlivých miezd pre pracovníkov v ázijských textilných továrňach.

Iniciatíva ACT (Action, Collaboration, Transformation) je prvou dobrovoľnou asociáciou globálnych značiek, obchodníkov a odborov, ktorá má potenciál dosiahnuť výplatu mzdy zaisťujúcej existenciu. Chceme, aby ľudia, ktorí vyrábajú naše textílie, mohli zo svojej práce dobre vyžiť.

V rámci kvalifikačného programu WE sa nám podarilo dosiahnuť niekoľko zvýšení miezd. Pritom manažéri a zamestnanci vo viacročnom interaktívnom programe závodu spoločne vyvíjajú opatrenia a riešenia pre lepšie pracovné podmienky. Spoločnosť Tchibo sa angažuje v tom, aby bol každý výrobok vyrobený vo férových podmienkach. Preto sa už mnoho rokov riadime základnou myšlienkou rešpektovania medzinárodne uznávaných ľudských práv a predchádzania ich porušovaniu – nad rámec dodržiavania vnútroštátnych právnych predpisov. Ale jednu vec treba zdôrazniť: vplyv miestnych faktorov je taký rozmanitý, že tu neexistujú dokonalé riešenia.
Drevo, papier a obaly
O čo ide?

Les ako ekosystém a producent kyslíka je základom ľudského života a rozhodujúcim spôsobom prispieva k redukcii emisií CO2. Ale pestovanie a výrub dreva majú dôsledky na životné prostredie a ľudí: v období medzi r. 1990 až 2015 bolo nenávratne zničených 239 miliónov hektárov prírodných lesov a ďalších 185 miliónov hektárov lesa degradovaných – s významnými dôsledkami na globálnu biodiverzitu, pôdu, klímu a podzemnú vodu.

Nelegálna ťažba dreva a s ňou spojený obchod je tretím najdôležitejším organizovaným zločinom. Pre záhradný nábytok, reklamné časopisy a obaly sme však ako firma odkázaní na použitie dreva.

Čo robí Tchibo?

Pri našich výrobkoch a propagačných materiáloch zvyšujeme podiel dreva a papiera s certifikátom FSC. FSC vytvára transparentnosť v celom dodávateľskom reťazci a zabezpečuje striktnú ochranu životného prostredia a dodržiavanie pracovných práv. Ak sa pozrieme na naše výrobky a materiály, tak náš záhradný nábytok, prepravné kartóny, zákaznícke časopisy a papierové výrobky už majú certifikát 100 % FCS.

Pri našich obaloch dbáme na to, aby sme používali tak málo materiálu, ako je to len možné, a aby aj tento bol recyklovateľný. Okrem toho tiež zabezpečujeme, aby sa naše obaly mohli separovať v žltej nádobe a nádobe na papier a opätovne spracovať. Ďalší míľnik: Od roku 2020 už viac nebudeme používať plastové tašky.