Bezpečnosť údajov

Bezpečnosť údajov

V rámci prenosu údajov, napríklad pri zadávaní údajov zákazníka do formulára objednávky alebo kontaktného formulára, ako aj v priebehu prijímania nových zamestnancov, ponúkame postup s použitím bezpečnostného protokolu SSL (Secure Socket Layer) spolu s 256-bitovým šifrovaním.

Prenos zašifrovaných údajov rozpoznáte podľa obrázka zatvoreného kľúča alebo symbolu zámky v dolnej časti prehliadača.

Uplatňujeme najvyššiu úroveň opatrnosti a štandardov zabezpečenia v záujme ochrany osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo stratou. Zdôrazňujeme, že prenos údajov cez internet (napríklad pri e-mailovej komunikácii) môže znamenať bezpečnostné riziká. Nie je možná úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán.

Ďalšie podrobnosti

Zabezpečenie v priebehu platieb

Spoločnosť Tchibo Slovensko ponúka platby faktúr, inkasa, záloh, platby kreditnou kartou, službou PayPal (len v online obchode Tchibo Slovensko), platby v splátkach prostredníctvom inkasa (len v online obchode Tchibo Slovensko) alebo darčekové poukazy Tchibo Slovensko. Všetky platobné metódy sú komplexne chránené vyššie uvedenými bezpečnostnými normami.
Pre zákazníkov, ktorí platia kreditnou kartou, sme začlenili dodatočné zabezpečenie: podstatou tohto zabezpečenia je, že vyžadujeme overovacie číslo kreditnej karty v rámci postupu objednávky v časti „Spôsob platby“. Trojciferné číslo na overenie karty je uvedené v poli s podpisom na zadnej strane kreditnej karty.

Spoločnosť Tchibo Slovensko nebude uchovávať údaje o vašej kreditnej karte. Uvedené údaje budú prenesené priamo spoločnosti ConCardis GmbH, Eschborn prostredníctvom zašifrovaného, a teda bezpečného spojenia, a táto spoločnosť ich spracuje na účely spracovania vašej platby v súlade s požiadavkami právnych predpisov o ochrane údajov.
Spoločnosť Tchibo Slovensko bude uchovávať anonymizované údaje o vašej kreditnej karte len v prípade, že ich uložíte pri nastavení svojho používateľského konta. Uložené údaje môžete zo svojho používateľského konta kedykoľvek odstrániť. Je samozrejmé, že spĺňame požiadavky záväznej odvetvovej normy PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

Kontaktný formulár

Účelom kontaktného formulára je ponúknuť jednoduchý spôsob, ako kontaktovať spoločnosť Tchibo Slovensko, pokiaľ na nás máte nejaké otázky. Informácie, ktoré uvediete v kontaktnom formulári, sú vo všeobecnosti dobrovoľné. Informácie, ktoré sa vás týkajú, spracujeme na účely odpovede na zaslané otázky.

Spoločnosť Tchibo Slovensko uchováva informácie, ktoré sú nutné v súlade s obchodnými a daňovými právnymi predpismi, v období stanovenom zákonom. V tomto období (spravidla desať rokov) budú údaje opätovne spracované len v prípade kontroly zo strany finančnej správy, na účely finančného a daňového overenia a s cieľom vyjasniť prípadnú trestnú činnosť. Okrem prípadov, keď sa na vás vzťahujte zákonom stanovené obdobie uchovávania údajov, budú vaše údaje odstránené po dosiahnutí účelu spracúvania.

Odpoveď na vašu otázku si môže vyžiadať postúpenie tejto otázky spolu s vašimi osobnými údajmi niektorej z našich pobočiek alebo spoločnosti maxingvest ag.