Záložky/doplnky sociálnych sietí

S cieľom zvýšiť príťažlivosť a ľahšie používanie našich webových lokalít používame tzv.
záložky a doplnky sociálnych sietí. Používame ich v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, aby sme zvýšili informovanosť o našej spoločnosti. Propagačný záujem, ktorý je východiskom tohto používania, sa považuje za oprávnený záujem podľa nariadenia GDPR. Príslušný poskytovateľ musí zaručiť, že prevádzka je v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov.

Záložky/doplnky sociálnych sietí sú internetové záložky, ktoré vám umožňujú pristupovať na naše stránky prostredníctvom príslušných poskytovateľov

Facebook (Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA),
Twitter (Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA),
YouTube (YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA),
Google Plus (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA),
Pinterest (Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA),
Instagram (Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA).

To znamená, že záložky sociálnych sietí (tlačidlá) sú zahrnuté vo forme prepojenia. Po kliknutí na tlačidlo vás príslušný poskytovateľ presmeruje na našu stránku, t. j. vaše informácie nebudú prenesené, kým prvýkrát nekliknete a nebudete presmerovaní na príslušného poskytovateľa. Informácie týkajúce sa zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi pri používaní služieb poskytovateľa nájdete v zásadách ochrany súkromia príslušného poskytovateľa.

Vaše príspevky súvisiace so spoločnosťou Tchibo Slovensko na stránkach sociálnych médií
Upozorňujeme, že pravidelne kontrolujeme stránky na sociálnych médiách, fórach a blogoch a zaznamenávame správy týkajúce sa spoločnosti Tchibo Slovensko.

Vaše príspevky hodnotíme interne a spracúvame ich ako správy. V priebehu tohto postupu nedochádza k žiadnemu spojeniu s vašou osobou alebo zákazníckym kontom. Vaše meno a fotografia zostávajú anonymné. V súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR je v našom záujme, aby sme vykonávali správu názorov a analyzovali vplyv sociálnych médií, a tento záujem sa považuje za oprávnený v zmysle vyššie uvedeného nariadenia.

Doplnky sociálnych sietí
Používame tiež funkcie doplnkov sociálnych sietí pre siete Facebook, Twitter a Google+. Doplnky sociálnych sietí sú technológie, ktoré vám ako používateľovi umožňujú sprístupňovať určitý obsah členom sociálnych sietí prostredníctvom priameho spojenia.

V záujme ochrany vášho súkromia ponúkame tieto doplnky ako tzv.
tlačidlá na dve kliknutia (metóda dvoch kliknutí). V priebehu tohto postupu používame technické riešenie s cieľom začleniť doplnky sociálnych sietí, ktoré bránia prenosu údajov prítomných na našej webovej lokalite v čase jej otvorenia (napríklad vašej adresy IP) na sociálne siete (napríklad na Facebook).

To znamená, že tlačidlá služieb

Facebook (prevádzkovaná spoločnosťou Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA),
Twitter (prevádzkovaná spoločnosťou Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA) a
Google Plus (prevádzkovaná spoločnosťou Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

štandardne neaktívne.

Neaktivujú sa, kým prvýkrát nekliknete na doplnok sociálnej siete. Obsah doplnkov sa prenáša priamo do prehliadača službami Facebook, Twitter a Google a začlení sa do našej webovej lokality. Po druhom kliknutí na doplnok sociálnej siete môžete plne využívať funkcie, napríklad „Odporúčať“. Upozorňujeme na tieto okolnosti súvisiace s príslušnými doplnkami.
Doplnok sociálnej siete Facebook
Spoločnosť Tchibo Slovensko nemá žiadny vplyv na rozsah údajov, ktoré zhromažďuje spoločnosť Facebook pomocou tohto doplnku. Chceli by sme vás však informovať v maximálnom rozsahu, v akom je to možné. Viac informácií nájdete na webovej lokalite služby Facebook.

Po aktivácii doplnkov je Facebook informovaný, že používateľ
pristúpil k príslušnej stránke na lokalite. Pokiaľ je používateľ prihlásený na Facebooku,
Facebook môže priradiť návštevu k účtu príslušného používateľa. Pokiaľ dochádza k interakcii používateľa a doplnkov, napríklad kliknutím na tlačidlo To sa mi páči alebo komentára,
príslušná informácia je prenesená priamo z vášho prehliadača na Facebook
a tam sa uloží. Ak používateľ nie je členom Facebooku, aj tak je možné,
že Facebook je informovaný o adrese IP používateľa a uloží ju.
Podľa spoločnosti Facebook sa v Nemecku uchováva len anonymizovaná adresa IP. Účel a
rozsah zhromažďovania údajov, ich ďalšieho spracovania a používania
spoločnosťou Facebook, ako aj práva a možnosti nastavenia v tejto súvislosti v záujme ochrany súkromia používateľa nájdete v zásadách ochrany súkromia spoločnosti Facebook:
http://www.facebook.com/policy.php.

Ak je používateľ členom siete Facebook a neželá si, aby Facebook o ňom zbieral údaje prostredníctvom tejto služby, ani to, aby tieto údaje boli kombinované s jeho členskými údajmi uchovávanými spoločnosťou Facebook, musí sa pred návštevou internetovej stránky a aktiváciou doplnku sociálnej siete odhlásiť z Facebooku. Doplnky sociálnej siete Facebook môžete tiež blokovať rôznymi prídavnými programami v prehliadači. Načítaniu doplnkov Facebooku je možné úplne zabrániť pomocou prídavných programov pre prehliadač, napríklad Facebook blocker.

Twitter
Tlačidlá služby Twitter rozpoznáte podľa pojmov Twitter alebo Sledujte nás spojených s modrým vtákom. Pomocou tohto tlačidla môžete zdieľať príspevok alebo stránku na tejto webovej lokalite v sieti Twitter alebo sledovať spoločnosť Tchibo Slovensko na Twitteri. Pokiaľ používateľ pristúpi na webovú lokalitu z tejto internetovej služby a aktivuje tlačidlo Twitter, prehliadač nadviaže priame spojenie so servermi spoločnosti Twitter. Spoločnosť Twitter prenesie obsah tlačidla Twitter priamo do prehliadača používateľa.

Spoločnosť Tchibo Slovensko nemá žiadny vplyv na rozsah údajov, ktoré spoločnosť Twitter spracúva pomocou tohto tlačidla. Chceli by sme vás však informovať v maximálnom rozsahu, v akom je to možné. Po kliknutí na tlačidlo sa prenesie tiež adresa IP alebo používateľ a adresa URL príslušnej webovej lokality, nepoužíva sa však na iné účely než na zobrazenie tlačidla. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov v spoločnosti Twitter na adrese http://twitter.com/privacy.

Pokiaľ si neželáte, aby služba Twitter mohla priradiť návštevu našich stránok, odhláste sa zo svojho používateľského účtu na Twitteri.

Tlačidlo Google „+1“
Tlačidlo rozpoznáte podľa symbolu „+1“ na bielom alebo farebnom pozadí.
Pokiaľ používateľ pristúpi na webovú lokalitu a aktivuje tlačidlo Google „+1“, prehliadač nadviaže priame spojenie so servermi spoločnosti Google. Spoločnosť Google prenesie obsah tlačidla „+1“ priamo do vášho prehliadača a začlení ho do webovej lokality.

Spoločnosť Tchibo Slovensko nemá žiadny vplyv na rozsah údajov, ktoré spoločnosť Google spracúva pomocou tohto tlačidla. Chceli by sme vás však informovať v maximálnom rozsahu, v akom je to možné. Podľa spoločnosti Google nedochádza k žiadnemu získavaniu osobných údajov bez kliknutia na tlačidlo. Takéto údaje vrátane adresy IP sa budú spracúvať len vtedy, keď je používateľ prihlásený. Účel a rozsah spracúvania údajov spoločnosťou Google, ako aj vaše práva a možnosti nastavenia v tejto súvislosti s cieľom chrániť privátnu sféru, nájdete v zásadách ochrany súkromia týkajúcich sa tlačidla „+1“:
https://developers.google.com/+/web/buttons-policy. Prehľad doplnkov služby Google nájdete tu.

Ak si neželáte, aby spoločnosť Google priamo priradila získané informácie o vašej návšteve našej webovej lokality k vášmu profilu v službe Google Plus, musíte sa pred návštevou našej webovej lokality odhlásiť zo služby Google Plus. Načítaniu doplnkov Google je možné úplne zabrániť pomocou prídavných programov pre prehliadač, napríklad blokovača skriptu NoScript.

Spoločnosť Tchibo Slovensko neprenáša žiadne osobné údaje, ktoré ste zadali na tejto webovej lokalite alebo ktoré sme o vás uložili na Facebook, Twitter alebo Google.