Spätná zásielka nebezpečného tovaru

Spätná zásielka nebezpečného tovaru

Čo je to nebezpečný tovar?

Za nebezpečný tovar sa označujú výrobky obsahujúce chemikálie, ktoré sú zápalné, nachádzajúce sa pod tlakom, žieravé, ohrozujúce životné prostredie, alebo sú iným spôsobom nebezpečné. Prepravné riziko je pri týchto výrobkoch zvýšené, preto podliehajú povinnosti presného označovania a ich preprava je povolená len za určitých podmienok.

Ako rozpoznáte nebezpečný tovar?

Nebezpečný tovar spoločnosti Tchibo rozpoznáte podľa označenia na doklade o spätnej zásielke. Na presnú identifikáciu nebezpečného tovaru nájdete pod označením výrobku nasledujúce kombinácie písmen a čísel:
[LQ] - nebezpečný tovar v obmedzenom množstve (Limited Quantity)
[LI-UN3090], [LI-UN3091], [LI-UN3480], [LI-UN3481] - výrobky obsahujúce lítium (napr. batérie alebo akumulátory)

Ako zabaliť nebezpečný tovar?

Ak je to možné, použite na spätnú zásielku originálny obal spoločnosti Tchibo. Ten spĺňa potrebnú kvalitu a obsahuje všetky zákonom predpísané potlače. Ak je originálny obal poškodený, alebo ho už nemáte k dispozícii, použite nový balík. Rešpektujte prosím, že výrobky obsahujúce lítiové batérie alebo lítiové akumulátory sa z bezpečnostných dôvodov nesmú zasielať späť spolu s tekutinami alebo nebezpečným tovarom (LQ) v jednom a tom istom balíku, ale sa musia zasielať oddelene.

Čo je potrebné rešpektovať na potlači?

Pri použití originálneho balíka spoločnosti Tchibo skontrolujte, či sú potlače dobre čitateľné. V opačnom prípade použite nami dodané označenia. Ak ich nemáte k dispozícii, stiahnite si podľa potreby požadované označenia na tomto mieste. Označenia si vytlačte vo farbe v mierke 1:1 (podľa medzinárodných predpisov vo veľkosti 120 x 110 mm) a umiestnite ich na originálny balík alebo na nový balík, podľa toho ktorý použijete. Z upozornenia v riadku výrobku na doklade o spätnej zásielke sa dozviete, ktoré konkrétne označenie treba umiestniť na balík. Ak chcete vrátiť viacero výrobkov podliehajúcich rozličným označeniam, umiestnite prosím na balík všetky príslušné označenia.

V závislosti od druhu nebezpečného tovaru na zaslanie to vyzerá nasledovne:

Označenie [LQ]:
Každá zásielka výrobku, ktorý spadá pod kategóriu „nebezpečný tovar v obmedzenom množstve“, musí byť na jednej strane označená kosoštvorcom LQ a na dvoch protiľahlých stranách smerovými šípkami.
Označenie [LI-UNxxxx]:
Každá zásielka, ktorá obsahuje výrobok s lítiovými batériami alebo lítiovými akumulátormi, musí byť označená. Rozlišujeme 4 rôzne verzie označenia. Informáciu o verzii, ktorú potrebujete pre Vašu spätnú zásielku, nájdete v upozornení pod riadkom výrobku na doklade o spätnej zásielke. Ak ste našli potrebné označenie/označenia pre Vašu spätnú zásielku, umiestnite ho/ich na pozdĺžnej strane balíka.
Ak ste výrobok/výrobky zabalili podľa predpisov, balík odovzdajte na pobočke pošty a zaplaťte poštovné.