Navštevovanie našich webových lokalít

Pri prístupe na naše webové lokality budú získané určité údaje. Tieto údaje štatisticky vyhodnocujeme a používame ich len na ponuku individuálneho marketingového obsahu, zvýšenie príťažlivosti a zlepšenie obsahu a funkcií našej webovej lokality.

V súboroch denníka na našich serveroch ukladáme informácie, ktoré nám z technických dôvodov automaticky posiela váš prehliadač. Ide o tieto informácie:

- typ/verzia prehliadača,
- použitý operačný systém,
- adresa URL odkazujúceho servera (naposledy navštívená stránka),
- hostiteľské meno pristupujúceho koncového zariadenia (adresa IP, anonymizovaná),
- dátum a čas prístupu na server,

v prípade smartfónov, tabletov a ďalších koncových mobilných zariadení: výrobca/model. Nedochádza k žiadnemu ukladaniu týchto údajov v súvislosti s konkrétnou osobou. Nedochádza ani ku kombinovaniu týchto údajov s ďalšími zdrojmi údajov.

Právny základ pre spracovanie vašej adresy IP predstavuje článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z nižšie uvedených účelov spracúvania:

- zaručenie bezproblémového pripojenia,
- zaručenie pohodlného používania našej webovej lokality/aplikácie,
- posúdenie zabezpečenia a stability systému.

Vašu adresu IP vo všeobecnosti uchovávame v anonymnej podobe a v priebehu tohto postupu nedochádza k žiadnej osobnej analýze. Celá adresa IP sa ukladá len na účely sledovania technických chýb a pokusov o hacking, ako aj na účely zaznamenania obsahu, napríklad pri odbere bulletinu.

Pokiaľ surfujete po našich medzinárodných internetových obchodoch, je možné, že vám bude ponúknutý slovenský internetový obchod ako alternatíva na základe vašej adresy IP.

S výnimkou uchovávania na účely zaznamenania obsahu vašu adresu IP následne včas odstránime po skončení vašej návštevy.

Zemepisná lokalizácia
V rámci funkcie vyhľadávača predajní budú prenesené zemepisné údaje (zemepisná lokalizácia) na webovú lokalitu v podobe sprostredkovania miesta. To sa deje výlučne na účely vyhľadania miesta, na ktorom sa nachádzate. Údaje sa neuchovávajú. Pred aktiváciou funkcie vyhľadávania miesta vás požiadame o súhlas formou bezpečnostných otázok v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.