Cafissimo Tuttocafè

Tipy & triky

Dizajnová klasika medzi prístrojmi Cafissimo – jednoduchá a noblesná.

V pokynoch priložených k zariadeniu sú uvedené tieto informácie:

 • návod na obsluhu Cafissimo,
 • tipy na údržbu,
 • pokyny na odstránenie usadenín vodného kameňa,
 • návrhy na odstránenie problémov,
 • doplňujúce informácie.

FAQ Systém Cafissimo

Systém 3 stupňov tlaku na sparovanie kávy je výnimočnou prednosťou kávovarov Cafissimo LATTE, Cafissimo CLASSIC, Cafissimo PURE, Cafissimo TUTTOCAFFÉ, Cafissimo mini a Cafissimo easy, pretože každý druh kávy potrebuje na svoju prípravu individuálny tlak. Len tak sa dokáže jeho aróma naplno rozvinúť. Preto kávovary Cafissimo pripravujú rôzne druhy káv pod iným tlakom sparenia: nízky tlak sparenia kávy pre filtrovanú kávu, stredný pre caffè crema a vysoký pre espresso. Stlačením tlačidla na voľbu vybraného nápoja je automaticky riadený výber vhodných parametrov na jeho výrobu (tlak, množstvo vody, teplota).
Podľa toho, či máte svoju kávu radšej slabšiu, alebo silnejšiu, môžete prednastavené dávkovanie vody individuálne prispôsobiť svojej chuti tým, že množstvo vody priradené tlačidlu na voľbu nápoja nanovo naprogramujete. Viac informácií nájdete v návode na použitie.
Systém Cafissimo je zárukou jednoduchej obsluhy, a to vďaka farebnému vodiacemu systému kapsúl. K rýchlemu pôžitku z kávy je potrebných iba niekoľko krokov. Pri kávovaroch Cafissimo má každý druh kávy svoje tlačidlo na voľbu nápoja, označené rovnakou farbou ako príslušná kapsula. Vložte novú kapsulu do držiaka na kapsuly. Po zatvorení kávovaru kapsulu prevŕta hrot uložený vnútri. Stlačením tlačidla na voľbu daného nápoja sa začne proces sparovania kávy. V závislosti od farby použitej kapsuly stlačte tlačidlo druhu kávy príslušnej farby. Spustí sa príprava nápoja. Vďaka systému 3 stupňov tlaku na sparovanie kávy kávovarov Cafissimo CLASSIC, Cafissimo LATTE, Cafissimo PURE, Cafissimo TUTTOCAFFÉ, Cafissimo mini a Cafissimo easy sú rôzne druhy kávy pripravované pod iným tlakom sparenia. Tak sa môže aróma kávy naplno rozvinúť a Vy si môžete každú kávovú špecialitu dokonale vychutnať. Dĺžka prípravy je v závislosti od druhu kávy a naprogramovaného množstva nápoja od 25 (espresso) do 90 sekúnd (filtrovaná káva).
Odporúčame Vám pravidelné odstraňovanie vodného kameňa z Vášho kávovaru. V závislosti od stupňa tvrdosti vody by sa mal tento proces vykonávať každé 4 týždne. Viac informácií nájdete v návode na použitie.
Zásobník na vodu by sa mal čistiť raz za týždeň nasledujúcim spôsobom: 1. Vytiahnite zásobník vody potiahnutím kolmo nahor. 2. Umyte ho pod tečúcou vodou a vysušte. Zásobník na vodu nie je vhodný do umývačky riadu. 3. Zásobník na vodu vložte späť.

FAQ Problémy a riešenia

Tchibo poskytuje záruku 36 mesiacov pre kávovary Cafissimo mini a Cafissimo PURE a záruku 40 mesiacov pre kávovary Cafissimo LATTE, Cafissimo CLASSIC a Cafissimo TUTTOCAFFÈ. Každý prístroj je vyrobený podľa najnovších výrobných postupov a je podrobený presnej kontrole kvality. Ručíme za bezchybnú akosť našich výrobkov. V rámci záručnej lehoty sa bezplatne postaráme o odstránenie všetkých prípadných chýb materiálu alebo výroby.
V prípade poruchy najskôr kontaktujte náš zákaznícky servis na bezplatnej linke 0800 212 414. Pre čo najrýchlejšie vybavenie si, prosím, pripravte doklad o kúpe, krátky popis poruchy a číslo výrobku.
Predmetom záruky nie sú poruchy spôsobené neodborným zaobchádzaním alebo nedostatočným odvápnením prístroja, ako aj opotrebované časti a spotrebný materiál. Tieto je možné objednať cez zákaznícky servis Tchibo na bezplatnej linke 0800 212 414.
Pokazené výrobky sa opravujú v zákazníckom servise Tchibo. Obráťte sa, prosím, priamo na zákaznícky servis na bezplatnej linke 0800 212 414. Naši pracovníci Vám radi poradia s ďalšími krokmi.
V nádržke na vodu sa nachádza plaváčik, ktorý kontroluje stav naplnenia vodou. Ak bliká značka zásobníka vody napriek tomu, že sa v zásobníku nachádza dostatok vody, môže to súvisieť s poruchou plaváčika. V takom prípade, prosím, kontaktujte náš zákaznícky servis na čísle 0800 212 414.
Ak do záchytnej misky odteká neprimerané množstvo vody, znamená to spravidla, že prietok je zavápnený alebo že kapsula nebola správne prepichnutá. V prvom prípade by malo stačiť vykonať odstránenie vodného kameňa.
Extrémne zavápnenie zásobníka na vodu môže mať za následok, že proces sparovania nemôže prebiehať správne a prístroj vydáva hlasné zvuky. V takom prípade odporúčame odvápnenie zásobníka na vodu. Ak prístroj napriek tomu nefunguje, prosím, kontaktujte náš zákaznícky servis na čísle 0800 212 414.

FAQ Odvápňovaní

Keď kontrolka svieti žlto, musí saz kávovaru odstrániť vodný kameň. Odstráňte vodný kameň v najbližších dňoch. Nečakajte dlhšie, pretože inak sa môže vytvoriť toľkovápenatých usadenín, že odstraňovač vodného kameňa nebude účinkovať. Proces odstránenia vodného kameňa trvá cca 30 minút.
 1. Vypnite prístroj stlačením tlačidla ON/OFF.
 2. Uistite sa, že v priečinku na kapsuly nie sú žiadne kapsuly, a zatvorte páku.
 3. Odoberte a vyprázdnite nádržku na vodu, odkvapkávaciu misku, zberný zásobník použitých kapsúl a zásobník na odpadovú vodu.
 4. Nalejte potrebné množstvo odvápňovacieho prostriedku do nádržky na vodu a doplňte ju čerstvou vodou až po rysku „MAX“.
 5. Vložte naspäť nádržku na vodu, odkvapkávaciu misku, zberný zásobník použitých kapsúl a zásobník na odpadovú vodu.
 6. Následne odoberte odkvapkávaciu misku.
 7. Umiestnite misku s kapacitou aspoň 1 liter pod výpustný otvor kávy.
 8. Súčasne stlačte tlačidlá pre espresso (biele) a caffè crema (žlté) po dobu 3 sekúnd, kým výstražná kontrolka (oranžová) nebude nepretržite svietiť alebo blikať, v závislosti od stavu prístroja pred začatím odvápňovania. Potom tlačidlá uvoľnite.
 9. Prístroj bude ukazovať, že je zapnutý odvápňovací režim, a to tak, že tlačidlo pre espresso (biele) bude nepretržite svietiť.
 10. Stlačením tlačidla pre espresso (biele) sa začne vypúšťať odvápňovací roztok. Prístroj bude v pravidelných intervaloch vypúšťať všetok odvápňovací prostriedok cez výpustný otvor kávy. Tlačidlo pre espresso (biele) počas celého tohto cyklu bliká.
  Odvápňovací cyklus môžete dočasne prerušiť, napr. na vyprázdnenie misky, stlačením tlačidla pre ltrovanú kávu (modré). Opätovným stlačením tlačidla znova spustíte odvápňovací cyklus.
 11. Po vypustení všetkého odvápňovacieho roztoku z prístroj výstražná kontrolka (oranžová) bliká a tlačidlo caffè crema (žlté) nepretržite svieti.
 12. Vyberte a vyprázdnite misku, do ktorej vytekal odvápňovací roztok a zásobník na odpadovú vodu. Opäť vložte zásobník na odpadovú vodu. Potom umiestnite misku na odvápňovací roztok späť pod výpustný otvor kávy.
 13. Odoberte nádržku na vodu a opláchnite ju tečúcou vodou, potom ju naplňte až po rysku „MAX“ čerstvou vodou. Nádržku vložte späť do prístroja.
 14. Stlačte tlačidlo pre caffè crema (žlté) a začnite oplachovací cyklus. Prístroj bude nepretržite vypúšťať vodu z výpustného otvoru kávy. Počas tohto cyklu bude tlačidlo pre caffè crema (žlté) blikať.
 15. Po skončení oplachovacieho cyklu všetky tlačidlá niekoľkokrát zablikajú a prístroj sa vypne.
  Ak ste nenaplnili nádržku na vodu až po rysku „MAX“ pre oplachovací cyklus, výstražná kontrolka (oranžová) začne na konci oplachovacieho cyklu blikať. Naplňte nádržku po rysku „MAX“ a zopakujte krok 14.
 16. Vyprázdnite zásobník na odpadovú vodu a misku, do ktorej sa zberala oplachovacia voda.
 17. Opäť vložte zásobník na odpadovú vodu a odkvapkávaciu misku.
 18. Teraz je váš prístroj opäť pripravený na prípravu kávy.

Ktorý odvápňovač sa odporúča na odstránenie vodného kameňa?

Na odstránenie vodného kameňa odporúčame špeciálny odvápňovač durgol® – je dostupný v každom obchode Tchibo, v špecializovaných predajniach a na tchibo.sk.

 • Keď kontrolka svieti žlto, musí saz kávovaru odstrániť vodný kameň.
 • Odstráňte vodný kameň v najbliž-ších dňoch. Nečakajte dlhšie, pre-tože inak sa môže vytvoriť toľkovápenatých usadenín, že odstra-ňovač vodného kameňa nebudeúčinkovať.
 • Používajte bežné tekuté odstraňovače vodného kameňa pre kávovary a stroje na espresso. Iné prostriedky môžu poškodiť materiály kávovaru a/alebonemusia vôbec účinkovať.