Cafissimo Pure

Tipy & triky

Moderný dizajn a jednoduchá manipulácia.

V pokynoch priložených k zariadeniu sú uvedené tieto informácie:

 • návod na obsluhu Cafissimo,
 • tipy na údržbu,
 • pokyny na odstránenie usadenín vodného kameňa,
 • návrhy na odstránenie problémov,
 • doplňujúce informácie.

FAQ Systém Cafissimo

Systém 3 stupňov tlaku na sparovanie kávy je výnimočnou prednosťou kávovarov Cafissimo LATTE, Cafissimo CLASSIC, Cafissimo PURE, Cafissimo TUTTOCAFFÉ, Cafissimo mini a Cafissimo easy, pretože každý druh kávy potrebuje na svoju prípravu individuálny tlak. Len tak sa dokáže jeho aróma naplno rozvinúť. Preto kávovary Cafissimo pripravujú rôzne druhy káv pod iným tlakom sparenia: nízky tlak sparenia kávy pre filtrovanú kávu, stredný pre caffè crema a vysoký pre espresso. Stlačením tlačidla na voľbu vybraného nápoja je automaticky riadený výber vhodných parametrov na jeho výrobu (tlak, množstvo vody, teplota).
Podľa toho, či máte svoju kávu radšej slabšiu, alebo silnejšiu, môžete prednastavené dávkovanie vody individuálne prispôsobiť svojej chuti tým, že množstvo vody priradené tlačidlu na voľbu nápoja nanovo naprogramujete. Viac informácií nájdete v návode na použitie.
Systém Cafissimo je zárukou jednoduchej obsluhy, a to vďaka farebnému vodiacemu systému kapsúl. K rýchlemu pôžitku z kávy je potrebných iba niekoľko krokov. Pri kávovaroch Cafissimo má každý druh kávy svoje tlačidlo na voľbu nápoja, označené rovnakou farbou ako príslušná kapsula. Vložte novú kapsulu do držiaka na kapsuly. Po zatvorení kávovaru kapsulu prevŕta hrot uložený vnútri. Stlačením tlačidla na voľbu daného nápoja sa začne proces sparovania kávy. V závislosti od farby použitej kapsuly stlačte tlačidlo druhu kávy príslušnej farby. Spustí sa príprava nápoja. Vďaka systému 3 stupňov tlaku na sparovanie kávy kávovarov Cafissimo CLASSIC, Cafissimo LATTE, Cafissimo PURE, Cafissimo TUTTOCAFFÉ, Cafissimo mini a Cafissimo easy sú rôzne druhy kávy pripravované pod iným tlakom sparenia. Tak sa môže aróma kávy naplno rozvinúť a Vy si môžete každú kávovú špecialitu dokonale vychutnať. Dĺžka prípravy je v závislosti od druhu kávy a naprogramovaného množstva nápoja od 25 (espresso) do 90 sekúnd (filtrovaná káva).
Odporúčame Vám pravidelné odstraňovanie vodného kameňa z Vášho kávovaru. V závislosti od stupňa tvrdosti vody by sa mal tento proces vykonávať každé 4 týždne. Viac informácií nájdete v návode na použitie.
Zásobník na vodu by sa mal čistiť raz za týždeň nasledujúcim spôsobom: 1. Vytiahnite zásobník vody potiahnutím kolmo nahor. 2. Umyte ho pod tečúcou vodou a vysušte. Zásobník na vodu nie je vhodný do umývačky riadu. 3. Zásobník na vodu vložte späť.

FAQ Problémy a riešenia

Tchibo poskytuje záruku 36 mesiacov pre kávovary Cafissimo mini a Cafissimo PURE a záruku 40 mesiacov pre kávovary Cafissimo LATTE, Cafissimo CLASSIC a Cafissimo TUTTOCAFFÈ. Každý prístroj je vyrobený podľa najnovších výrobných postupov a je podrobený presnej kontrole kvality. Ručíme za bezchybnú akosť našich výrobkov. V rámci záručnej lehoty sa bezplatne postaráme o odstránenie všetkých prípadných chýb materiálu alebo výroby.
V prípade poruchy najskôr kontaktujte náš zákaznícky servis na bezplatnej linke 0800 212 414. Pre čo najrýchlejšie vybavenie si, prosím, pripravte doklad o kúpe, krátky popis poruchy a číslo výrobku.
Predmetom záruky nie sú poruchy spôsobené neodborným zaobchádzaním alebo nedostatočným odvápnením prístroja, ako aj opotrebované časti a spotrebný materiál. Tieto je možné objednať cez zákaznícky servis Tchibo na bezplatnej linke 0800 212 414.
Pokazené výrobky sa opravujú v zákazníckom servise Tchibo. Obráťte sa, prosím, priamo na zákaznícky servis na bezplatnej linke 0800 212 414. Naši pracovníci Vám radi poradia s ďalšími krokmi.
V nádržke na vodu sa nachádza plaváčik, ktorý kontroluje stav naplnenia vodou. Ak bliká značka zásobníka vody napriek tomu, že sa v zásobníku nachádza dostatok vody, môže to súvisieť s poruchou plaváčika. V takom prípade, prosím, kontaktujte náš zákaznícky servis na čísle 0800 212 414.
Ak do záchytnej misky odteká neprimerané množstvo vody, znamená to spravidla, že prietok je zavápnený alebo že kapsula nebola správne prepichnutá. V prvom prípade by malo stačiť vykonať odstránenie vodného kameňa.
Extrémne zavápnenie zásobníka na vodu môže mať za následok, že proces sparovania nemôže prebiehať správne a prístroj vydáva hlasné zvuky. V takom prípade odporúčame odvápnenie zásobníka na vodu. Ak prístroj napriek tomu nefunguje, prosím, kontaktujte náš zákaznícky servis na čísle 0800 212 414.

FAQ Odvápňovanie

Ak kontrolka svieti na žlto, musíte z kávovaru odstrániťvodný kameň. Odstráňte vodný kameň v najbližšíchdňoch. Nečakajte dlhšie, pretože sa môže vytvoriť takémnožstvo vodné ho kameňa, ktoré sa vám už odstraňovačom vodného ka meňa nepodarí odstrá niť. Procesodstránenia vodného kameňa trvá cca 50 minút
 1. Vypnite prístroj spínačom zap./vyp.
  Použitie prípravku durgol®swiss espresso®:
  Vyberte nádržku na vodu z kávovaru a do prázdnej nádržky na vodu naplňte jednu dávku (125 ml) prípravku durgol®swiss espresso®. Nalejte do nej voduaž po značku MAX. Znovu nasaďte nádržku na vodu.
  Ak použijete iný odstraňovač vodného kameňa, rešpektujte údaje, ktorémuvádza daný výrobca. Nalejte roztok odstraňovača vodného ka meňa až poznačku MAX. Znovu nasaďte nádržku na vodu.
 2. Sklopte páku nadol.
 3. Postavte pod výstupný otvor kávy nádobu s objemom minimálne 250 ml. Na to príp. odoberte odkvapkávaciu misku.
  Podloženú nádobu musíte počas procesu odstraňovania vodného kameňa viackrát vyprázdniť.
 4. Podržte stlačené ľavé a prostred né tlačidlo na výberkávy a zapnite kávovar spínačomzap./vyp.
 5. Uvoľnite tlačidlá.
 6. Prostredné tlačidlo na výber kávy svieti a kontrolka bliká striedavo na červeno/žlto. Na spustenie odstránenia vodného kameňa stlačte prostredné tlačidlo na výber kávy.
  Odstránenie vodného kameňa sa spustí. Kontrolka bliká striedavo na červeno/žlto. Proces trvá cca 50 minút.
  Čerpadlo dodáva roztok odstraňovača vodného kameňa do rúrok v 10 minútových intervaloch. Do nádoby pritom vytečie zakaždým cca 125 ml.
 7. Po každom čerpaní vylejte vodu, aby podložená nádoba nepretiekla. Po ukončení svieti prostredné tlačidlo na výber kávya kontrolka bliká striedavo na červeno/žlto.
 8. Vyčistite nádržku na vodu, zberný zásobník kapsúl, odkvapkávaciu misku a mriežku, výstupný otvor kávy podľa popisu v kapitole „Čistenie“.
 9. Vo fáze preplachovania vypláchnite nádržku na vodu čistou vodou a naplňteju vodou z vodovodu až po značku MAX.
 10. Postavte pod výstupný otvor kávy prázdnu nádobu (min. 250 ml).
 11. Na spustenie preplachovania stlačte prostredné tlačidlo na výber kávy. Kontrolka bliká striedavo 2x na žlto a 2x na červeno.
 12. Na prepláchnutie sa použije cca 500 ml vody. Sledujte podloženú nádobu a vylejte ju skôr, ako pretečie.
 13. Po ukončení svieti prostredné tlačidlo na výberkávy a kontrolka bliká striedavo na červeno/žlto. Stlačte prostredné tlačidlo na výber kávy. Odstraňovanie vodného kameňa je ukončené.
 14. Všetky 3 tlačidlá na výber kávy blikajú. Kávovar sazohrieva na prípravu kávy.

Ktorý odvápňovač sa odporúča na odstránenie vodného kameňa?

Na odstránenie vodného kameňa odporúčame špeciálny odvápňovač durgol® – je dostupný v každom obchode Tchibo, v špecializovaných predajniach a na tchibo.sk.

 • Keď kontrolka svieti žlto, musí saz kávovaru odstrániť vodný kameň.
 • Odstráňte vodný kameň v najbliž-ších dňoch. Nečakajte dlhšie, pre-tože inak sa môže vytvoriť toľkovápenatých usadenín, že odstra-ňovač vodného kameňa nebudeúčinkovať.
 • Používajte bežné tekuté odstraňovače vodného kameňa pre kávovary a stroje na espresso. Iné prostriedky môžu poškodiť materiály kávovaru a/alebonemusia vôbec účinkovať.