Hodnotenie výrobkov

Hodnotenie výrobkov

Podmienky účasti v hodnotiacom systéme TCHIBO

Odoslaním svojho hodnotenia a komentára akceptujete nasledujúce podmienky a súhlasíte so spracovaním osobných údajov. Dôkladne si ich prečítajte.

Predpoklady na vytvorenie hodnotenia

Aby bolo hodnotenie férové, môže byť produkt posudzovaný len vtedy, keď bol doručený a mohol byť otestovaný.
Hodnotenia, ktorých cieľom je ovplyvniť celkové hodnotenie online obchodu – pozitívne alebo negatívne – sú neprípustné. To sa stane napríklad vtedy, ak bola objednávka odoslaná len s cieľom poskytnúť pozitívne alebo negatívne hodnotenie.

Odoslanie hodnotenia a uchovávanie údajov

Odoslaním svojho hodnotenia a komentára produktu súhlasíte, aby spoločnosť TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o., so sídlom Prievozská 4, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 3763/B spracúvala Vaše osobné údaje v rozsahu krstné meno, prvé písmeno priezviska a e-mailovú adresu na účely hodnotenia produktu a svoje propagačné účely.
Súhlas je platný 3 roky od jeho udelenia a je ho možné kedykoľvek odvolať na adrese service@tchibo.sk. Po uplynutí troch rokov budú všetky hodnotenia anonymné a budú sa zobrazovať bez osobných údajov o kupujúcom. Obsah všetkých hodnotení zostane natrvalo nezmenený. Po odoslaní hodnotenia a/alebo komentára bude toto prenesené a uložené v spoločnosti Tchibo. Tchibo môže použiť Vašu e-mailovú adresu, aby si spoločnosť overila odovzdané hodnotenie a mohla Vás kontaktovať alebo reagovať na sťažnosti týkajúce sa služieb.
Hodnotenie produktu bude spravidla zverejnené s Vaším krstným menom a začiatočným písmenom Vášho priezviska. Ak si to neprajete, zaškrtnite jednoducho pri hodnotení políčko „anonym“ a neukáže sa žiadne meno.

Využívanie hodnotenia

Odoslaním hodnotenia a/alebo komentára udeľujete spoločnosti Tchibo neexkluzívne, oslobodené od licenčných poplatkov právo hodnotenia a/alebo komentár (celý alebo jeho časti) použiť online, ako aj offline (napr. v printových médiách alebo katalógoch), prepracovať, uverejniť, preložiť, poskytnúť tretej strane, rozmnožiť, rovnako aj integrovať do iných diel v akejkoľvek forme (médiá, technológie, atď.).
To značí napríklad, že Tchibo smie komentár uverejniť a hodnotenie a/alebo komentár využiť na propagačné ciele (napr. vo svojej reklame alebo na marketingové účely).

Obsah, kontrola a korektúra obsahu hodnotenia

Hodnotenia budú pred ich zverejnením kontrolované, či ich obsah nie je neprípustný a protiprávny. Na to bude Vaše hodnotenie v anonymizovanej forme odovzdané poskytovateľovi služby e-Komi. Hodnotenia nesmú mať neprípustný obsah. Medzi takéto patria hodnotenia, ktoré:
  • sú neoprávnené a/alebo trestné, predovšetkým obsahujúce urážky, poníženia, nezákonné hrozby, hanebné a nepravdivé fakty;
  • sú ohrozujúce, obťažujúce, urážlivé, klamlivé, zavádzajúce, rasistické, diskriminačné, násilné, nepríjemné, obscénne alebo pornografické;
  • porušujú alebo poškodzujú práva tretej strany (vrátane všetkých práv duševného vlastníctva, autorských práv a práv na ochranné známky);
  • obsahujú dôverné údaje a/alebo porušujú alebo narúšajú súkromie tretích strán; ide najmä o osobné údaje (mená, adresy, IP adresy, zákaznícke čísla, čísla objednávok, údaje o bankách alebo kreditných kartách, poistné sumy, vek, dátum narodenia), ako aj telekomunikačné údaje (telefónne/faxové číslo);
  • sú klamlivé pokiaľ ide o totožnosť hodnotiaceho (napríklad, keď sa hodnotiaci vydáva za inú osobu);
  • robia reklamu alebo slúžia iným webovým stránkam a výrobkom, napr. pomocou hyperlinkov;
  • nesúvisia s témou, teda s určitým výrobkom nemajú nič spoločné;
  • obsahujú vyjadrenia o terapeutickom účinku a účinnosti farmaceutických prípravkov, lekárskych aplikácií alebo terapií;
  • obsahujú cenové ponuky a iné výdavky (napríklad prepravné náklady) v číslach (napr. „10 eur“) alebo nemajú žiadnu výpovednú hodnotu (napr. bezvýznamné čísla, sekvencie písmen, symboly);
  • odkazujú len na iné recenzie.
Zmena podmienok účasti

Tchibo si dôrazne vyhradzuje právo na aktualizovanie, prispôsobovanie alebo zmenu týchto podmienok.