Trvalo udržateľný zážitok z kávy

Pre zdravé životné prostredie a spravodlivé mzdy

Káva je celosvetovo jednou z najcennejších surovín a dopyt po nej stále stúpa. Bohužiaľ, dochádza k zmenám klímy, stúpajú náklady na hnojivá a ceny na trhu s kávou sa znižujú - to sú len niektoré z dôvodov, prečo je pre pestovateľov kávy čím ďalej, tým ťažšie zarobiť si jej pestovaním na základnú obživu.

Preto investujeme do vlastných kvalifikačných programov a dôverujeme partnerským organizáciám, ako sú Rainforest Alliance alebo Fairtrade.

„Náš cieľ: Vyššie príjmy pre pestovateľov kávy, lepšie pracovné podmienky na plantážach a zodpovedné, ekologicky šetrné pestovanie kávy.“

Stačí to?
Každá 4. káva od Tchibo pochádza z certifikovanej zodpovednej produkcie. Naším cieľom je i nadaľej zvyšovať podiel trvalo udržateľnej kávy Tchibo. Pritom je pre nás veľmi dôležitá podpora pestovateľov pri ich prechode na trvalo udržateľný spôsob pestovania kávy. Preto priamo na mieste usporadúvame špeciálne školiace programy. Výhody našich kvalifikačných kampaní využilo už vyše 35 000 malopestovateľov kávy.

Ako rastie trvalo udržateľná káva?

Pri udržateľnom pestovaní kávy sa nepoužívajú žiadne pesticídy ani chemické hnojivá. To prispieva k ochrane pôdy a klímy. Pôda je úrodnejšia, kvalita kávy lepšia a výnosy farmárov vyššie. Okrem toho sa v krajinách, kde sa pestuje naša káva, zasadzujeme o dôstojnejšie životné podmienky pestovateľov kávy a ich rodín.
Prostredníctvom nášho školiaceho programu Tchibo Joint Forces!® podporujeme pestovateľov pri ich prechode na trvalo udržateľnú, zodpovednú produkciu. Pestovatelia tak získajú cenné znalosti, zoznámia sa s metódami pestovania a získajú informácie týkajúce sa rôzných tém, ako je napríklad úrodnosť pôdy alebo ochrana klímy. To im pomôže pestovať viac kvalitnejšej kávy, a to z dlhodobého hľadiska.
Rainforest Alliance a Fairtrade predstavujú certifikovanú udržateľnosť.
Udržateľnosť v Tchibo

4 fakty o kávach Tchibo

35 000 pestovateľov kávy

sme už podporili vďaka našej kvalifikačnej kampani.

Viac než 5 500 detí

dostalo od roku 2009 počas zberu našej kávy starostlivosť v podobe jedla, liekov a školského vzdelania.

Každú sekundu

podávame v našich obchodoch jednu udržateľnú kávu.

100 % certifikovanej surovej kávy

používame pre náš segment prémiovej kávy a kapsuly Tchibo Cafissimo.
Z lásky ku káve

Certifikované udržateľné kávy Tchibo

 
So špeciálnym uzáverom na zachovanie čerstvej arómy
Intenzita:36
23,99
€/kg 23,99
Náhľad
 
So špeciálnym uzáverom na zachovanie čerstvej arómy
Intenzita:56
23,99
€/kg 23,99
Náhľad