Vaša digitálna karta TchiboCard

Tchibo Card offline nutzen

S mobilnou aplikáciou máte svoju kartu TchiboCard vždy so sebou

Je to také jednoduché:

S mobilnou aplikáciou Tchibo máte svoju digitálnu kartu TchiboCard vždy so sebou a svoju plastovú kartu môžete pokojne nechať doma.

Digitálnu kartu môžete kedykoľvek zobraziť v aplikácii aj bez pripojenia na internet.
Viac informácií
Ďakujeme, že nám pomáhate chrániť životné prostredie:
Používaním digitálnej TchiboCard a zrieknutím sa plastovej karty nám pomáhate v úsilí o trvalú udržateľnosť a ochranu životného prostredia.