Zelená – najlepšie všade

Či už je to drevo, textil alebo káva: paleta produktov s logom GUT GEMACHT je široká. A všetky majú jedno spoločné – významne prispievajú k podpore ekológie a sociálnej spravodlivosti.
Ale aj mimo tejto kategórie sa stále snažíme ponúkať čo možno najudržateľnejšie výrobky. Nezáleží na tom, o aký materiál ide. Aby mohli byť výrobky označené logom GUT GEMACHT, musia spĺňať tie najvyššie nároky. To znamená, že musia byť buď certifikované nezávislými organizáciami, alebo musia napĺňať postupy a štandardy schválené dôveryhodnými expertmi.

Aby ste mali možnosť na prvý pohľad rozpoznať, čo presne je na danom výrobku udržateľné, používame zelené prúžky signalizujúce udržateľnosť. Chceme vás jednoducho presvedčiť jasnými faktmi.

Recyklovaný materiál

Skvelé! Znovu použiteľné!

Pre celý rad našich výrobkov čiastočne používame recyklovateľné materiály, ako sú vlákna či bavlna, a tým šetríme zdroje a energie - pretože viackrát použité je jednoducho zodpovedné. Teda GUT GEMACHT. Kúpou produktov s recyklovaným materiálom volíte trvalo udržateľný životný štýl, pretože vďaka tomu sa zbytočne neplytvá cennými surovinami a energiami. Zároveň to môže prispieť k zníženiu produkcie škodlivých emisií a k menšej spotrebe vody a chemikálií – pri zachovaní vysokej kvality našich produktov.

Solárna energia

Žiariaci príklad pre trvalú udržateľnosť

Solárna energia je z pohľadu životného prostredia dobrou voľbou: pri jej získavaní sa do ovzdušia neuvoľňujú žiadne skleníkové plyny a iné znečisťujúce látky a zároveň sú zásoby tejto energie nevyčerpateľné. To všetko je voči klíme maximálne ohľaduplné. Ale napadlo by vám, že výrobky fungujúce na solárnu energiu sa budú aj výborne hodiť do vašej záhrady? Ide o bezkáblovú technológiu, vďaka ktorej osvetlenie nielenže vyzerá elegantnejšie, ale je aj bezpečnejšie. Okrem toho naše solárne svetlá spotrebovávajú menej energie než porovnateľné solárne lampy – a vďaka tomu svietia výrazne dlhšie.

Znovu použiteľné

Navždy Vaše

Trvalú udržateľnosť možno dosiahnuť viac než len jednou cestou. Vlastne mnohými cestami, pretože aj opakované používanie našich znovu použiteľných nákupných tašiek alebo kávových téglikov je šetrné k životnému prostrediu. Zatiaľ čo bežné tašky na jedno použitie či tégliky po jednom použití vyhodíme, môžu sa ich znovu použiteľné alternatívy využívať mnohokrát. Tým dochádza k znižovaniu množstva odpadu a k šetreniu cenných zdrojov. Považujeme to nielen za rozumné, ale aj za naozaj dobré. Teda GUT GEMACHT.