Tchibo Card
UKONČENIE ÚČASTI V KLUBE TCHIBOCARD

Účastníci programu TchiboCard môžu svoju účasť vypovedať kedykoľvek písomne na:

TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o.
Prievozská 4, 821 09 
Bratislava

Telefonicky na 0800 212 313 (pondelok – piatok 8.00 až 20.00, sobota 8.00 až 16.00) alebo e-mailom na servis@tchibo.sk s okamžitou platnosťou.