Schließen
mood_faq

1.    V čom sa odlišuje Cafissimo LATTE od prístroja CLASSIC?


Cafissimo LATTE je automat medzi kapsulovými kávovarmi. Jedným stlačením tlačidla je možné pripraviť espresso, Caffe Crema a prekvapkávanú kávu ako aj špeciality z kávy a mlieka a napenené mlieko. Integrovaná nádržka na mlieko umožňuje celkom jednoduchú prípravu špecialít z kávy a mlieka s čerstvým mliekom.
Cafissimo CLASSIC disponuje napeňovacou dýzou, pomocou ktorej je možné veľmi jednoducho napeniť mlieko.
Prístroje CLASSIC ako aj LATTE disponujú troma rôznymi stupňami tlaku.


2.    Akými špecifikami sa vyznačuje Cafissimo LATTE?

Cafissimo LATTE - automat medzi kapsulovými kávovarmi, ponúka každému ten správny kávový nápoj do domácnosti. Jedným stlačením tlačidla a vďaka nášmu 3-stupňovému tlakovému systému pripravíte obratom ruky perfektné espresso, Caffe Crema, prekvapkávanú kávu ako aj špeciality z kávy a mlieka a napenené mlieko. Cafissimo LATTE ponúka dokonalú všestrannosť. Jednoduchšie to nejde.
Presvedčte sa sami.

3.    Ako sa Cafissimo LATTE používa?

Pôžitok z kávy - jednoducho a rýchlo! Vďaka 3-stupňovému tlakovému systému pripravíte kedykoľvek perfektné uvarené espresso, Caffe Crema, prekvapkávanú kávu ako aj špeciality z kávy a mlieka a napenené mlieko. Jednoducho naplňte nádržku na vodu, pod výstupný otvor kapsle postavte šálku alebo pohár, do držiaka na kapsuly vložte kapsulu a stlačte príslušné ovládacie tlačidlo pre váš požadovaný nápoj. Pre cappuccino a ďalšie mliečne špeciality tiež naplňte karafu mliekom. Následne stlačte príslušné tlačidlo pre cappuccino alebo napeňte čerstvé mlieko pre perfektné Latte Macchiato stlačením tlačidla „Napenené mlieko".

4.    Aké kapsuly je možné používať s prístrojom Cafissimo LATTE?

S prístrojom Cafissimo LATTE je možné vychutnávať espresso, Caffe Crema a všetky kapsuly prekvapkávanej kávy sortimentu kapsúl Cafissimo. Jedným stlačením tlačidla pripravíte perfektnú kávu a špeciality z kávy a mlieka.
Používajte výlučne originálne kapsuly Tchibo Cafissimo. Nepoužívajte kapsuly iných výrobcov, poškodené alebo deformované kapsuly a tiež do prístroja nikdy nenapĺňajte voľnú kávu, pretože následkom je poškodenie stroja. Na opravu sa v tomto prípade nevzťahuje záruka.
 
5.    Ako vložím kapsulu do prístroja Cafissimo LATTE?


Pri vkladaní kapsuly do prístroja Cafissimo LATTE najskôr nadvihnite páčku pre otvorenie držiaka na kapsuly. Do otvoru vložte jednu kapsulu a páčku opäť zatlačte nadol tak, aby sa držiak na kapsuly zatvoril.

6.    Ako môžem s prístrojom Cafissimo LATTE pripraviť cappuccino?

Pod výstupný otvor kávy postavte šálku na cappuccino. Do držiaka na kapsuly vložte kapsulu Espresso (čierna). Karafu na mlieko naplňte minimálne do výšky hladiny MIN mliekom a karafu vložte do prístroja. Následne stlačte tlačidlo pre „Cappuccino“. Tlačidlo najskôr bliká počas zohrievania. Po zohriatí prístroj najskôr pridá priamo do šálky napenené mlieko a po dosiahnutí nastaveného množstva prístroj vydávanie zastaví. Vydávanie je tiež možné ukončiť stlačením tlačidla „Cappuccino“. Po ukončení vydávania mlieka prístroj automaticky pridá do šálky espresso.
Po príprave cappuccina sa rozsvieti tlačidlo „Oplachovanie“, ktoré indikuje, že je potrebné opláchnuť mliečny systém.
Pozrite si k tejto téme tiež otázku 8.

7.    Je možné manuálne naprogramovanie?

Manuálne programovanie požadovaného množstva nápoja je možné vykonať kedykoľvek stlačením príslušného tlačidla po dobu minimálne 4 sekúnd. Po dosiahnutí príslušného množstva sa vydávanie nápoja rovnakým tlačidlom manuálne ukončí a použité množstvo sa uloží pre budúce použitia. Prístroj je možné kedykoľvek vrátiť na výrobné nastavenia. Bližšie informácie nájdete v návode na obsluhu. V prípade, že sa použité množstvo neuloží, kontaktujte prosím servisné centrum.

8.    Ako môžem s prístrojom Cafissimo LATTE pripraviť napenené mlieko?

Prístroj je koncipovaný tak, že cappuccino je možné pripraviť jedným stlačením tlačidla. Latte Macchiato sa naopak pripravuje pomocou tlačidla Mliečna pena a espresso. Vďaka tomu má zákazník možnosť nastaviť ľubovolné množstvo mliečnej peny. Prednastavené množstvo mliečnej peny je nastavené pre Latte Macchiato.
Najskôr pod výstupný otvor kávy postavte šálku alebo pohár. Skontrolujte, či je v karafe na mlieko dostatok mlieka minimálne po stav MIN.
Do držiaku na kapsuly nevkladajte ŽIADNE kapsuly. Stlačte tlačidlo „Napenené mlieko“. Tlačidlo bliká až do zohriatia. Po ukončení zohrievania prístroj automaticky vydá napenené mlieko priamo do pohára. Prístroj ukončí vydávanie po dosiahnutí nastaveného množstva. Vydávanie je možné ukončiť stlačením tlačidla „Napenené mlieko“.
Po príprave napeneného mlieka sa rozsvieti tlačidlo „Oplachovanie“, ktoré indikuje, že je potrebné opláchnuť mliečny systém.

9.    Ako môžem vykonať opláchnutie mliečneho systému?

Základ: Integrovaný proces oplachovania karafy na mlieko odstráni väčšinu nečistôt a manuálna námaha pri čistení je minimálna. Rozloženie karafy na mlieko je jednoduché. Jednotlivé diely je možné umývať v umývačke riadu, pričom tieto nájdete v návode na obsluhu.

Postup: Po použití mlieka sa systém musí v krátkom čase opláchnuť, aby bola vždy zabezpečená kompletná hygiena.
Rozsvietenie tlačidla „Oplachovanie“ používateľovi odporúča vykonanie tohto procesu. Tlačidlo svieti dovtedy, kým sa nevykoná opláchnutie systému alebo nedôjde k vypnutiu prístroja.

Pri oplachovaní mliečneho systému je potrebné postupovať nasledovne:

•    uistite sa, že je karafa na mlieko vložená
•    pod výstupný otvor mlieka postavte nádobku
•    stlačte tlačidlo Oplachovanie

Prístroj vydá dostatočné množstvo vody na opláchnutie mliečneho systému. Po dokončení odoberte nádobku.
Následne vždy odložte karafu so zvyšným mliekom do chladničky.
V prípade použitia sa musí karafa na mlieko raz týždenne vyčistiť. Toto čistenie sa musí vykonávať okrem bežného čistenia aj po vydaní každého výrobku s mliekom.

•    Z karafy na mlieko odoberte veko a obidva diely vyčistite pod vlažnou tečúcou vodou.
•    Karafu naplňte čerstvou pitnou vodou až po maximálnu výšku hladiny (MAX) a opäť nasaďte veko.
•    Karafu vložte do prístroja a pod výstupný otvor mlieka postavte nádobku.
•    Na zapnutom prístroji stlačte tlačidlo „Napenené mlieko“. Počkajte na dokončenie vydávania.
•    Vyprázdnite nádobku a odoberte karafu.
•    Odoberte veko a vylejte zvyšnú vodu z karafy.

Následne je možné vykonať dôkladné vyčistenie častí systému, ktorý je potrebný na napeňovanie mlieka, spôsobom popísaným v návode na obsluhu.
 
10.    Čistiace prostriedky a odstraňovače vodného kameňa, ktoré Tchibo neponúka

Odstraňovač vodného kameňa Durgol, ktorý je (okrem odstraňovača vodného kameňa Saeco) možné používať na odstraňovanie vodného kameňa z prístroja Cafissimo LATTE, je dostupný v našich filiálkach.
Možnosť ponúkať v našich filiálkach čistiaci prostriedok od spoločnosti Saeco práve overujeme. Medzičasom môžu zákazníci odstraňovač vodného kameňa a čistiaci prostriedok zakúpiť všade tam, kde sa predávajú prístroje značky Saeco. Teda predovšetkým u veľkopredajcov elektroniky. Príp. tiež v drogériách.

11.    Ako nájdem zbernú nádobu na kapsuly na prístroji Cafissimo LATTE a ako sa táto vyprázdňuje?

Použité kapsuly spadnú po príprave kávy do zbernej nádobky na kapsuly hneď po presunutí páčky na vrchnej strane prístroja Cafissimo LATTE dozadu. Zberná nádoba na kapsuly sa nachádza za odkvapkávacou miskou a je odnímateľná. Pre jej odobratie opatrne z prístroja vytiahnite smerom dopredu odkvapkávaciu misku. Zbernú nádobu na prázdne kapsuly vyberiete tak, že ďalej budete smerom von ťahať odkvapkávaciu misku. Posuvný uzáver na ľavej strane zbernej nádoby na kapsuly posuňte nahor a odoberte odkvapkávaciu misku. Odkvapkávaciu misku a zbernú nádobu vyprázdnite, diely vypláchnite a vysušte. Vyčistite priestor v prístroji a opäť vložte všetky diely.

12.    Aké vysoké smú byť šálky, ktoré môžem položiť na odkvapkávaciu mriežku? Je možné pod držiak kapsuly vložiť aj hrnček?

Prístroj umožňuje použitie rôznych veľkostí šálok pre vydávanie nápojov. Výstupný otvor kávy a odkvapkávaciu misku je možné presúvať, čo umožňuje rôzne polohy vydávania. Pri používaní požadovaných šálok a pohárov je potrebné rešpektovať nasledovné pokyny:

•    Espresso šálka alebo šálka na Caffe Crema: Výstupný otvor dole a miska v strednej polohe.
•    Šálka na prekvapkávanú kávu alebo cappuccino: Výstupný otvor hore a miska vo vonkajšej polohe.
•    Pohár na napenené mlieko: Výstupný otvor hore a miska vo vnútornej polohe. Je možné používať poháre do výšky cca 17cm.

13.    Požiadavky na horúcu vodu na čaj

Pri tomto prístroji bol zámerne kladený dôraz na prípravu kávových špecialít - predovšetkým na prípravu kávových špecialít s mliekom.
V názve Cafissimo LATTE je v podstate obsiahnutý cieľ - ide o „mlieko“ a rôznorodosť kávy. Espresso, Caffe Crema, prekvapkávaná káva, cappuccino, Latte Macchiato, Espresso Macchiato ... všetky nápoje je možné pripraviť veľmi jednoducho stlačením jedného tlačidla. Voda na prípravu čaju k nim v tomto prípade nepatrí.

14.    Požiadavky na väčší výber farieb

Aj v prípade prístrojov Cafissimo LATTE bude v budúcnosti, podobne ako pri iných modeloch kávovarov, dostupných ešte viac farieb (limitované edície). Presný čas však v súčasnosti ešte nedokážeme povedať.

15.    Veľkosť nádržky na mlieko a na vodu a veľkosť odkvapkávacej misky

Tieto tri aspekty spolu úzko súvisia a sú si navzájom presne prispôsobené. A to v dvoch smeroch - v prvom rade v oblasti dizajnu, kde predovšetkým nádržka na vodu a nádržka na mlieko umožňujú a zvýrazňujú úzky dizajn prístroja. A v druhom rade samozrejme aj z pohľadu funkcie. Preto sú veľkosti koncipované tak, že je napr. možná príprava 4 nápojov cappuccino a následne je súčasne prázdna nádržka na vodu aj nádržka na mlieko a odkvapkávacia miska je plná.

16.    Ako najlepšie čistiť filter nádržky na vodu?

Tip pre manipuláciu:

-    Filter opatrne odtlačte prstom alebo dlhším predmetom do strany
-    Vkladanie je najjednoduchšie, ak filter uchopíte medzi prsty a následne ho nasadíte a pevne pritlačíte

17.    Ako mám čistiť telo prístroja Cafissimo LATTE?

Čistenie v žiadnom prípade nevykonávajte utierkou z mikrovlákna, pretože táto môže poškodiť povrch prístroja a môže na jeho povrchu zanechať stopy po šúchaní.
Na čistenie sa smie používať iba jemná, vlhká kuchynská utierka (utierka na riad).


Technické poradenstvo


18.    Príliš nízky tlak

Pre espresso, Caffe Crema a prekvapkávanú kávu sú k dispozícii rôzne stupne tlaku, vďaka ktorým sa môže rozvinúť jedinečná chuť každého nápoja. Espresso sa pritom vytvára pri vysokom, Caffe Crema pri strednom a prekvapkávaná káva pri nízkom tlaku. Z toho dôvodu existujú pre tieto tri typy kávy individuálne varné programy, ktoré je možné zvoliť tlačidlom so symbolom šálky zodpovedajúcim farbe kapsuly.

19.    Pri prvom uvedení do prevádzky vystupuje z prístroja Cafissimo LATTE para
 
Je to podmienené vzduchom v systéme a nejde o chybu.

20.    Čerpadlo je pri prvom uvedení do prevádzky o niečo hlučnejšie

Po naplnení systému vodou je čerpadlo podstatne tichšie. V prípade, že sa nádržka na vodu počas prevádzky vyprázdni, prístroj sa automaticky vypne. Aj v tomto prípade bude prístroj po naplnení nádržky na vodu a opätovnom spustení príslušným tlačidlom krátku dobu hlučnejší.

21.    Všeobecné požiadavky k hlučnosti prístroja Cafissimo LATTE

Mierne zvýšená hlučnosť pri napeňovaní mlieka je normálna, no môže byť podľa prostredia vnímaná ako vysoká. Doteraz sa nevyskytli žiadne prípady „neprirodzene“ hlučných prístrojov. Túto skutočnosť budeme dôkladne monitorovať.

22.    Nádržka na vodu sa počas prípravy nápoja vyprázdnila, čo mám robiť?

Nádržku na vodu naplňte vodou. Stlačte tlačidlo pre príslušný nápoj. Po naplnení požadovaného množstva kávy do šálky stlačte opäť tlačidlo pre príslušný nápoj, aby ste prípravu ukončili.

23.    Po príprave nápoja je možné počuť tiché praskavé zvuky

Z dôvodu znižovania tlaku v prístroji sa môžu vyskytnúť mierne vibrácie (praskavé zvuky) na ventiloch. Toto nie je dôvodom na obavy.

24.    V odkvapkávacej miske stojí voda a/alebo zvyšky kávy

Po príprave nápoja sa vždy odvedie určité množstvo vody a zvyškov kávy do odkvapkávacej misky. Tým sa odkvapkávacia miska pomaly naplní aj vtedy, ak nie je rozpoznateľná tvorba kvapiek alebo ak zákazník kvapky zachytí.

25.    Do vetracej štrbiny prístroja sa dostala voda

V prípade, že sa pri plnení nádržky na vodu omylom dostala voda aj do vrchnej vetracej štrbiny prístroja (pretože napr. nebola odobratá nádržka na vodu), nie je to dôvod na obavy. Voda je v rámci prístroja automaticky odvedená do odkvapkávacej misky. Pri napĺňaní prístroja by sa však nádržka na vodu mala odobrať.

26.    Kde sa nachádza vypínač prístroja?
 
Zapínač / vypínač sa nachádza na prednej strane prístroja. Je to najvyššie tlačidlo na ovládacom paneli. Po vypnutí prístroja je spotreba energie veľmi nízka (< 0,5 W).

27.    Aký dlhý čas potrebuje prístroj na zahriatie?

Stroj sa zapne a začne sa zohrievať. Tento proces trvá cca 30 sekúnd. Následne je potrebné stlačiť požadované tlačidlo nápoja.

28.    Ak je zaseknuté vyhadzovanie kapsúl

Zaseknutú kapsulu je možné opatrnou manipuláciou prstami ruky presunúť do správnej polohy. Pri našich testoch počas vývoja kávovarov sa tento jav vyskytol a preto výrobca zaviedol konštrukčné opatrenia, aby tomu zabránil. Aj napriek tomu, že dané opatrenia už boli zavedené do výroby, jav sa u niektorých kusov môže vyskytnúť. Prístroj je, samozrejme, možné reklamovať. V servisnom centre jednotlivé kusy identifikujú podľa sériového čísla.

29.    Ohnutá / zlomená koncovka na prípojke nádržky na mlieko

Počas vývoja prístroja bolo vykonaných množstvo materiálových a používateľských skúšok, pri ktorých sa uvedená chyba nevyskytla. Túto tému budeme monitorovať v rámci servisu.

30.    Voda vyteká pod prístrojom

V prípade riadne fungujúceho prístroja sa počas testov tento jav doteraz nevyskytol. Ak sa v prípade prázdnej a správne vloženej odkvapkávacej misky pod prístrojom tvorí mláčka vody, potom je prístroj potrebné zaslať na kontrolu do servisného centra.

31.    Prázdna nádržka na vodu

Pri vyprázdnení nádržky na vodu počas prípravy prístroja sa rozsvieti oranžový LED indikátor v strede ovládacieho panelu (pomalé blikanie) a proces prípravy nápoja sa automaticky preruší. Po naplnení sa príslušným tlačidlom opäť aktivuje predchádzajúca príprava nápoja, ktorú je potrebné po dosiahnutí požadovaného množstva manuálne ukončiť stlačením rovnakého tlačidla, ako je tiež uvedené aj v návode na obsluhu.

32.    Teplota mliečnej peny - nie je možná regulácia teploty

Teplota mliečnej peny bola nastavená tak, aby zodpovedala štandardu pre automatické kávovary. Táto teplota sa už pohybuje vo vyšších stupňoch, aby boli dodržané predpísané hygienické predpisy pri príprave mlieka. Ďalšie zvyšovanie teploty by malo za následok, že by mliečna pena chutila „spálene“ a jedinečná chuť nápojov Latte Macchiato alebo cappuccino by sa stratila.

33.    Miešanie mlieka vodou pri oplachovaní

Mlieko sa s vodou nemieša z dôvodu fyzikálnych zákonov (kapilárne sily) vtedy, ak sa hladina mlieka nachádza nad značkou MIN na karafe.
Je síce možné pozorovať, že voda sa v hadičke pohybuje nahor a nadol, avšak po procese oplachovania sa opäť odstráni z hadičky (sila, ktorá prostredníctvom mlieka tlačí zospodu na hadičku je príliš veľká), vďaka čomu sa mlieko nemieša s vodou.